You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

AUTEUR

Dolf Verheul
Dolf Verheul
Adviseur Energietransitie in de Industrie
Adviseur Energietransitie in de Industrie

De snel stijgende prijs van CO2-emissie stelt bedrijven voor een fundamentele keuze: vasthouden aan het bestaande model of transformeren? Bedrijven die voor het grootste deel vasthouden aan ‘fossiel’ en bijbehorende CO2-emissies, krijgen hiervoor letterlijk de rekening gepresenteerd. De ETS-prijs, dit zijn de kosten voor het uitstoten van CO2, is in twee jaar tijd immers meer dan verdubbeld. Ik denk dat bedrijven met de ambitie om ook in de toekomst een rol van betekenis te spelen, zo snel mogelijk aan de slag moeten met ‘decarbonisering’ van hun energievoorziening. Dat is niet gemakkelijk, maar begin je nu dan is het eerder terugverdiend dan ooit tevoren.

 

Impact van het Emission Trading System (ETS)

Het ETS is binnen Europa in het leven geroepen om effectief en versneld CO2 te reduceren. Het belast vervuilers per uitgestoten ton CO2. Te zien is dat de impact van het ETS steeds groter wordt: de ETS-prijs is in de periode 2021-2022 hard gestegen, van 35 euro naar 90 euro per ton op het meest recente hoogtepunt in februari 2022. Toegegeven, de mate en het tempo waarin de prijzen zijn toegenomen was buitengewoon, maar de algemene verwachting is dat de stijgende trend blijft. Een aanname die gesterkt wordt door zowel het herstel van de terugval van begin maart en de bestaande afspraken in klimaatverdragen. Het Europees beleid is erop gericht om meer sectoren toe te voegen aan het ETS. Resultaat daarvan is dat steeds meer bedrijven te maken krijgen met de kosten van CO2-uitstoot. Terwijl de vraag naar ETS-rechten stijgt, daalt het beschikbare volume jaarlijks. De voor Nederland ingestelde CO2-heffing voor de industrie heeft gezien de hoge ETS prijs op dit moment weinig tot geen impact, in deze blog ga ik hier daarom niet verder op in.

Langetermijninvestering

De stijgende kosten voor CO2-uitstoot plaatsen bedrijven voor een decarbonisatie-puzzel. Wat is nu een slimme investering op de lange termijn? Het antwoord op die vraag begint uiteraard met inzicht in de gevolgen van de oplopende ETS-prijs voor jouw bedrijf. Ik ben er met een aantal collega’s ingedoken en een gemiddeld ‘ETS-bedrijf’ zal op basis van een ETS-prijs van 80 euro per ton, de prijs zoals we die eind maart 2022 zagen:

  • In 2022 een miljoen euro voor zijn emissies betalen, voor veel bedrijven een significant bedrag.
  • Zien dat dit richting 2030 en 2050 elk jaar oploopt. Dit zijn belangrijke ijk-jaren voor het bereiken van de klimaatdoelen.
  • Tussen 2022 en 2030 naar verwachting cumulatief een bedrag van 8 tot 10 miljoen euro aan CO2-kosten betalen.

Zakelijk verduurzamen

Met andere woorden, verduurzamen loont nu sneller dan ooit tevoren. De combinatie van de stijgende ETS prijs en de verruiming van de subsidie mogelijkheden (SDE++, zie ook: NVDE blij met 13 miljard voor SDE++ - NVDE - Nederlandse Vereniging Duurzame Energie) maakt de kans zeer groot dat in 2022 duurzame warmteprojecten zoals: geothermie, zonthermie en aquathermie, hernieuwbare gassen en elektrificatie wel in beeld komen als rendabele investeringen. Recentelijk hebben verschillende collega’s en ik op dit vlak al mee mogen werken aan mooie projecten. Denk dan aan een haalbaarheidsstudie voor inzet van groen gas voor een waterschap en het ontwikkelen van de business-case voor zonnestroom en waterstofproductie in Zuidwending (Groningen).

Wat kan je zelf doen?

Overdenk eens wat je qua maatregelen met zo’n grote som geld als hierboven uiteengezet kan doen. Het verduurzamen van je bedrijf begint met het creëren van inzicht en het doorrekenen van businesscases. Vervolgens ga je goed onderbouwd en gezamenlijk verder met het efficiënt managen van maatregelen en de realisatie van een duurzame energievoorziening. Bedrijven met een strategische routekaart voor CO2-reductie kunnen deze stappen met vertrouwen nemen. En daar krijg ik dan weer energie van!

We zien een mooie toekomst voor bedrijven in Nederland. Kom er meer over te weten via de projecten, blogs en inzichten hieronder of neem direct contact op.

AUTEUR

Dolf Verheul
Dolf Verheul
Adviseur Energietransitie in de Industrie
Adviseur Energietransitie in de Industrie