AUTEUR

Profielfoto van Dennis Iseger
Dennis Iseger
Adviseur Energie en Klimaat
Adviseur Energie en Klimaat

De laatste tijd zie ik steeds meer zonneparken langs wegbermen verschijnen. Ze zijn goed inpasbaar in het landschap en blijven (grotendeels) uit het zicht. Daardoor is er relatief veel maatschappelijk draagvlak voor dergelijke zonneparken. Samen met opdrachtgevers en collega’s werk ik daarom aan innovatieve oplossingen om zonneparken langs wegbermen mogelijk te maken.

Een zonnepark ontwikkelen langs een wegberm is over het algemeen niet interessant voor een projectontwikkelaar. Locaties zijn veelal kleinschalig van aard, waardoor de opbrengsten gering zijn en de projectkosten en kosten voor landschappelijke inpassing juist relatief hoog zijn. Vaak is er in de nabijheid van een geschikte wegberm geen vraag naar elektriciteit, waardoor elektriciteit moet worden terug geleverd aan het elektriciteitsnet. En dat is kostbaar, omdat er in de nabijheid meestal geen aansluitpunt is en kilometers aan kabels de grond in moet.

Veel van de gronden langs de N-wegen in Noord-Holland zijn eigendom van de provincie. Daar liggen kansen voor de ontwikkeling van zonneparken. De provincie Noord-Holland verkent samen met Over Morgen de mogelijkheden. De provincie neemt genoegen met langere terugverdientijden en lagere winsten.

Ik werk voor dit programma samen met Programmamanager Albert Kandelaar die namens de provincie betrokken is bij de ontwikkeling van zonneparken langs wegbermen. Hij geeft aan dat “door de komende jaren in eigen beheer een aantal micro-zonneparken te ontwikkelen op de overhoeken langs onze provinciale wegen, de provincie Noord-Holland in 2030 geheel energieneutraal zijn kan”. Een overhoek is een deel van een perceel dat minder makkelijk te beheren is dan de rest.

Dat vind ik een mooi doel van de provincie. Samen zoeken naar locaties waar we meerwaarde voor de natuur kunnen creëren en ook waar innovatieve oplossingen mogelijk zijn. Bijvoorbeeld een zonnepark in combinatie met de bevordering van biodiversiteit of waterberging of een zonnepark waar we de elektriciteit kunnen opslaan in een accu of direct terug leveren aan een bedrijventerrein.


Twee pilotprojecten

Op dit moment werk ik voor de Provincie Noord-Holland aan een tweetal pilotprojecten voor innovatieve zonneparken langs een wegberm bij de N205 en de N207. Wat deze locaties zo interessant maakt, is dat er een lokale vraag naar de opgewekte elektriciteit is. Daardoor hoeft er niet terug te worden geleverd aan het elektriciteitsnet en daar is netbeheerder Liander erg blij mee. Want het elektriciteitsnet is op dit moment overvol. Met de pilotprojecten willen we laten zien welke slimme innovaties er allemaal mogelijk zijn.


Inzet oude accu’s

Bij het project langs de N205 onderzoeken we de mogelijkheid om oude Nissan Leaf accu’s te gebruiken voor de kortdurende opslag van de opgewekte zonnestroom. De accu’s vormen daarmee een symbolische verbinding met de auto recyclebedrijven van het naastgelegen industrieterrein ‘De Liede’. De auto accu’s hebben nog een levensduur van minimaal 12 jaar. De intentie is om de zonnestroom te gebruiken voor de ledverlichting van de N205.


Cable-pooling

Het project langs de N207 ligt vlak bij het bedrijvenpark Nieuw-Vennep Zuid, een bestaand windmolenpark langs de A4 en een laadstation voor bussen in Getsewoud Zuid. Hier onderzoeken we of we de opgewekte zonnestroom kunnen gebruiken voor het opladen van de bussen en/of het leveren van de elektriciteit aan het bedrijvenpark. Ook bekijken we of ‘cable pooling’ mogelijk is. Dit is het aansluiten van het zonnepark op de bestaande kabel van het nabijgelegen windmolenpark. Hierdoor is er geen nieuwe kabel nodig voor teruglevering.

Ook op andere plekken in Nederland werken we aan innovatieve oplossingen voor de energietransitie. Zo delen we bijvoorbeeld onze kennis van het realiseren van zonnepanelen op agrarische daken in netcongestiegebied met de gemeente Hollands Kroon en werken we voor de RES Noord-Veluwe aan een congestieonderzoek. Van al die mooie innovaties krijg ik energie.

Is jouw carrière toe aan nieuwe energie? Kom werken aan de energietransitie bij Arcadis.

AUTEUR

Profielfoto van Dennis Iseger
Dennis Iseger
Adviseur Energie en Klimaat
Adviseur Energie en Klimaat