AUTEUR

Jeff Burdick
Global Director for Environmental Restoration
Global director voor milieuherstel

Dit jaar stond op World Environment Day het thema #OnlyOneEarth centraal. Nergens is dit belangrijker dan wanneer het gaat om collectieve actie die helpt ons milieu voor toekomstige generaties te beschermen en te herstellen. Het verkleinen van de negatieve invloed op het milieu is een cruciaal onderdeel van deze uitdaging. In een wereld waarin we streven naar oplossingen voor veilig drinkwater, een veilige voedselproductie, biodiversiteit en klimaatverandering: wat zijn daarin de innovatieve oplossingen en technologieën die het grootste effect kunnen hebben? En waar kunnen we het grootste verschil maken in ons streven naar een duurzamere wereld?


Een beetje warmte legt een lange weg af

Grondwater vormt bijna 30% van het zoetwater in de wereld en is een cruciale natuurlijke hulpbron. Het grootste deel van ons drinkwater is op een bepaald moment in de watercyclus grondwater of is dat geweest. Het is als zodanig de drijvende kracht voor een groot deel van de focus op milieuherstel. In reactie hierop hebben we een voortrekkersrol gespeeld in een koolstofneutrale, herbruikbare manier om de grondwaterverontreinigingen te verwijderen. We zien nu al dat dit een enorme impact heeft. Het omzeilt niet alleen het gebruik van conventionele energie , klanten besparen ook tot 70% aan kosten.

Onze gepatenteerde oplossing Thermal In-Situ Sustainable Remediation (TISRTM) is een innovatieve methode om bestaande saneringsprocessen te versnellen door de temperatuur van de ondergrond op de locatie met 10 tot 20 graden Celsius te verhogen. Dit met behulp van zonne-energie of afvalwarmtebronnen.

Het TISRTM -systeem verwarmt een overdrachtsvloeistof met warmte uit een duurzame bron zoals uit zonnecollectoren en/of van afvalwarmte van commerciële of industriële apparatuur. Deze verwarmde overdrachtsvloeistof wordt vervolgens gerecirculeerd door boorgat-warmtewisselaars die strategisch zijn geplaatst om de verontreiniging aan te pakken. Deze methode verbetert het natuurlijke abiotische en/of biologische afbraakproces van verontreinigd grondwater.

De voordelen van een dergelijke oplossing zijn enorm. , Jonah Munholland MS., Global Thermal Remediation Practice Area Lead, Arcadis: "Uit de resultaten van onze TISRTM-oplossing blijkt dat we behandelingstijden met jaren verkorten en in sommige gevallen besparen we aanzienlijk in kosten tijdens de levenscyclus. Het beste hierbij is dat het allemaal wordt gevoed door groene energie. Bovendien kan de bovengrondse apparatuur worden aangepast aan diverse omstandigheden op de locatie en elders worden ingezet nadat een locatie is gereinigd. Dit biedt een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding en een maximale efficiëntie voor het verwijderen van schadelijke verontreinigingen uit ons milieu."


Informatie is kracht – vechten tegen PFAS

PFAS, of per- en polyfluoralkylstoffen, werden in de jaren dertig voor het eerst gebruikt. Ze hebben een brede toepassing in de productie en in commerciële producten zoals anti-aanbak coatings zoals Teflon®, waterafstotend voor producten zoals kleding en brandwerend schuim. Het probleem is dat ze niet afbreken en terecht komen in ons milieu – bodem, grondwater, rivieren, oceanen en zelfs lucht. De afgelopen jaren is het steeds duidelijker geworden dat PFAS overal aanwezig zijn en dat er meer aandacht is voor het begrijpen van het risico voor onze gezondheid en het milieu. De noodzaak ons milieu te reinigen dringt, maar dat geldt ook om te voorkomen dat de situatie verder verslechtert. En dat betekent een waakzamer toezicht op het gebruik van PFAS en op de interactie met het milieu.


De regels en voorschriften kennen

De reactie op PFAS en wetgeving verschilt enorm van land tot land (en van staat tot staat binnen de VS). Het is buitengewoon moeilijk om effectief te opereren en te voldoen aan de huidige en eventuele toekomstige vereisten onder vaak uiteenlopende en verwarrende regelgevingen, vooral voor internationale ondernemingen. Om duidelijkheid te bieden ontwikkelden we een tool die de regelgeving over de hele wereld bijhoudt. Deze informatie is toegankelijk via een webbased dashboard en wordt elk kwartaal bijgewerkt zodat de informatie de allernieuwste ontwikkelingen op het gebied van wetgeving bevat.

"Het is van onschatbare waarde voor onze klanten om deze kennis binnen handbereik te hebben," zegt Katie Barry PhD., Emerging Contaminants Practice Area Co-Lead en een van de ontwikkelaars van de tool. "Het maakt onze klanten mogelijk vooruit te plannen en prioriteiten te stellen. Het inzicht stelt gerust en helpt overtredingen van veranderende regelgeving te voorkomen, die financiële schade, reputatieschade en natuurlijk schade voor de gemeenschap zou kunnen veroorzaken."


Weten waar je tegenop loopt, met een vooruitziende blik

"Het kennen van de regels is één ding, maar misschien nog belangrijker is het begrijpen van het risico. Een tweede digitale tool geeft klanten gedetailleerde informatie over het gebied rond hun eigendom, fabriek of installatie, zodat ze elke waterbron kunnen lokaliseren die mogelijk gevaar loopt door PFAS vervuiling vanuit hun afvalproducten, en direct kunnen optreden om deze te beschermen. Het instrument is momenteel alleen beschikbaar in de VS en haalt informatie uit diverse openbaar beschikbare bronnen, waaronder de US Environmental Protection Agency (EPA), de US Geological Survey (UGGS) en staatsgegevens. We hebben plannen om het instrument ook in te zetten in Nederland en Groot-Brittannië. 

De PFAS-kwetsbaarheidstool geeft onze klanten het vertrouwen en de kracht om proactief met PFAS-risico's om te gaan," aldus Matt blower, hoofdontwikkelaar achter de tool. "Deze tool vermindert de noodzaak v complexe, kostbare locatie-evaluaties, begeleidt klanten bij het stellen van interne prioriteiten en toewijzing van middelen en stelt hen gerust dat er geen nare verrassingen zijn die schade brengen aan lokale gemeenschappen, en de daaruit voortvloeiende kostbare saneringsoperaties die gepaard kunnen gaan met grote rechtszaken."

Innovatieve oplossingen voor het herstel van ons milieu

Een trainingseenheid voor brandbestrijding die voorheen weinig aandacht besteedde aan PFAS gebruikte de tool. Duidelijk werd dat een groot aantal particuliere watervoorzieningen gevaar liep als hun afvalstromen zelfs een fractie van koers zouden afwijken. Deze kennis stelde hun in staat om zowel hun aanpak te veranderen als de situatie proactief te beheren voordat deze gevolgen had op het drinkwater van de gemeenschap.


De toekomst van sanering ziet er groen uit

Het verwijderen van schadelijke stoffen uit ons milieu en het voorkomen van verdere vervuiling heeft een hoge prioriteit voor onze klanten en de gemeenschappen waarin zij actief zijn. Innovatieve technologieën zoals TISRTM en de PFAS-tools voor het bijhouden van informatie dragen bij aan een efficiënter en duurzamer saneringsproces , terwijl klanten gedetailleerde informatie krijgen om hun activiteiten aan te passen en te verbeteren.

Het is een stap in de goede richting om onze planeet te beschermen en hopelijk een betere leefomgeving te scheppen voor onze toekomstige generaties. Maar het vereist inzet en meer gezamenlijke actie van ons allemaal – gemeenschappen, particuliere en publieke sectoren, adviseurs, ingenieurs, wetenschappers.

AUTEUR

Jeff Burdick
Global Director for Environmental Restoration
Global director voor milieuherstel