Inkoopprincipes

Bij de inkoop van producten en diensten streeft Arcadis naar een hogere kwaliteit en een betere prijs.

Wij zetten ons in om onze inkoopfunctie verder te professionaliseren en, waar nodig, te centraliseren als onderdeel van ons strategisch Performance Excellence programma.

We richten ons op het verkrijgen van een betere kwaliteit en prijs voor de producten en diensten die we voor projecten van onze klanten inkopen en in de producten en diensten die we inkopen ter ondersteuning van onze eigen bedrijfsfuncties.

Maar ons beleid draait niet alleen om prijs en kwaliteit. We houden ons ook consequent aan de overige principes zoals vastgelegd in ons strategische inkoopbeleid. 


Arcadis will use your name and email address only to respond to your question. More information can be found in our Privacy policy