Wereldwijd inkoopbeleid


Onze passie bij Arcadis is het verbeteren van de kwaliteit van leven. Wij vinden het onze verantwoordelijkheid als bedrijf om een duurzame supplychain op te zetten en zien dat ook als een sleutelfactor voor ons succes. Om dit te bereiken, leggen we best practices vast, gebruiken we digitale tools en ontwikkelen we duidelijke beleidsregels die aan de basis liggen voor ons handelen in onze hele supplychain.


Ons wereldwijde inkoopbeleid is gebaseerd op de Algemene bedrijfsprincipes van Arcadis (AGBP), het Duurzaamheidsbeleid van Arcadis en het Beleid inzake mensen- en werknemersrechten van Arcadis, waarin de kernwaarden van Arcadis op het gebied van integriteit, duurzaamheid en 'people first' nader worden uitgewerkt. Het wereldwijde inkoopbeleid is van toepassing op alle aankopen van goederen en diensten door Arcadis.


Als je de volledige tekst van ons wereldwijde inkoopbeleid wilt downloaden, klik dan op de link in het vak aan de rechterkant.


Gedragscode voor leveranciers


We verwachten van onze leveranciers dat ze hun activiteiten op een milieuvriendelijke en maatschappelijk en economisch verantwoorde manier uitvoeren en dat ze hun invloed gebruiken om ervoor te zorgen dat hetzelfde gebeurt binnen hun eigen toeleveringsketens. Onze leveranciers zijn ervoor verantwoordelijk dat zowel hun werknemers als hun leveranciers op een verantwoorde manier zaken doen. We verwachten ook van leveranciers dat ze zich houden aan geldende wet- en regelgeving, en dat zij de internationale normen met betrekking tot duurzaamheid, mensenrechten, arbeidsomstandigheden, het milieu, gezondheid en veiligheid en integriteit respecteren. We stimuleren de samenwerking met onze leveranciers en werken aan innovatieve en duurzame oplossingen die een positieve impact kunnen hebben op de samenleving en tegelijkertijd de kwaliteit van leven kunnen verbeteren.


Klik op de link in het vak rechts om de volledige tekst van onze Gedragscode voor leveranciers te downloaden.

Neem contact op met {name} voor meer informatie & vragen

Arcadis gebruikt uw naam en e-mailadres alleen om uw vraag te beantwoorden. Meer informatie kunt u vinden in ons Privacy beleid.