Beleid inzake mensen- en werknemersrechten

Arcadis vindt universele mensenrechten uiterst belangrijk. 

Bij Arcadis definiëren we onze missie als: het creëren van uitzonderlijke en duurzame resultaten voor onze klanten in natuurlijke en gebouwde omgeving.

Als internationaal bedrijf houden we bij alles wat we doen vast aan vier kernwaarden: integriteit, klantgerichtheid, samenwerking en duurzaamheid. 

Hoewel onze waarden van integriteit en duurzaamheid de basis vormen van ons mensenrechten- en arbeidsrechtenbeleid, versterkt dit beleid onze betrokkenheid bij de internationale mensenrechtenprincipes die zijn opgenomen in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, de Verklaring van de Internationale Arbeidsorganisatie over fundamentele principes en rechten op het werk, het Global Compact van de Verenigde Naties en de Guiding Principles on Business and Human Rights van de Verenigde Naties

Hieronder vindt u een link naar de volledige tekst van ons beleid.

Arcadis will use your name and email address only to respond to your question. More information can be found in our Privacy policy