De aarde heeft meer dan vijf miljoen jaar lang alles geleverd wat de mens nodig heeft. Maar in de afgelopen eeuwen zijn we deze hulpbronnen steeds meer beginnen uitputten waardoor de toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen in gevaar komt. Dit is een van de belangrijkste uitdagingen van onze tijd en het is de reden waarom we bij Arcadis zoveel belang hechten aan veerkracht.


Wij werken aan de bescherming van onze natuurlijke omgeving en watervoorraden, terwijl we onze wereld van energie voorzien voor toekomstige generaties. Onze teams bieden oplossingen op het gebied van nutsvoorzieningen, milieusanering, milieuadvies, waterbeheer, EHS en meer.


Samen met onze klanten werken we aan de bescherming van onze natuurlijke hulpbronnen en creëren we oplossingen voor de energietransitie om steden en industrieën duurzaam van energie te voorzien.


Ook voor onze projecten rond klimaatbestendigheid werken we nauw samen met klanten over de hele wereld. We helpen de samenleving zich voor te bereiden op onverwachte veranderingen in het klimaat en het milieu die invloed hebben op hoe we leven en werken.


Onze wereldwijde expertise op het gebied van veerkracht staat voorop bij elk project waar we aan werken en omvat werkzaamheden zoals planning, ontwerp, programmabeheer en operationele dienstverlening.


In onzekere tijden hebben mensen, bedrijven en onze planeet meer dan ooit behoefte aan veerkracht.


Bekijk hieronder voorbeelden van ons werk rond veerkracht of lees onze thought leadership artikels waarin onze deskundigen inzicht bieden en de nieuwste trends bespreken die van invloed zijn op het milieu, energie en waterbronnen.

Neem contact op met Heather Polinsky voor meer informatie en vragen.

Heather Polinsky, Executive Director

Contacteer Heather

We horen graag van u, want alleen samen kunnen we de levenskwaliteit verbeteren.

Arcadis will use your name and email address only to respond to your question. More information can be found in our Privacy policy