De aarde heeft meer dan vijf miljoen jaar lang alles geleverd wat de mens nodig heeft. Maar in de afgelopen eeuwen zijn we begonnen die hulpbronnen uit te putten, waardoor de toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen in gevaar komt. Dit is een van de belangrijkste uitdagingen van onze tijd en het is de reden waarom we bij Arcadis zoveel belang hechten aan veerkracht.


Wij werken aan de bescherming van onze natuurlijke omgeving en watervoorraden, terwijl we onze wereld van energie voorzien voor toekomstige generaties. Onze teams bieden momenteel oplossingen op het gebied van nutsvoorzieningen, milieusanering, milieuadvies, waterbeheer, EHS en meer.


Onze teams werken aan de bescherming en het behoud van onze natuurlijke hulpbronnen en werken samen met onze klanten aan oplossingen voor energietransitie om duurzamere manieren te ontwikkelen om onze steden en industrieën van energie te voorzien.


Via ons werk in klimaatbestendigheid werken we hand in hand met klanten over de hele wereld. We helpen de samenleving zich voor te bereiden op onverwachte veranderingen in het klimaat en het milieu welke van invloed kunnen zijn op de manier waarop we leven en werken.


Onze wereldwijde expertise op het gebied van veerkracht staat voorop bij elk project waar we aan werken, en omvat werkzaamheden zoals planning, ontwerp, programmabeheer en operationele dienstverlening.


In onzekere tijden hebben mensen, bedrijven en onze planeet meer dan ooit behoefte aan veerkracht.


Bekijk hieronder voorbeelden van ons werk voor het creëren van veerkracht, of bekijk onze artikelen over thought leadership waarin onze deskundigen inzicht bieden en de nieuwste trends bespreken die van invloed zijn op ons milieu, energie en waterbronnen.

Neem contact op met Heather Polinsky voor meer informatie en vragen.

Heather Polinsky, Executive Director

Contact Heather

We horen graag van u, want alleen samen kunnen we de levenskwaliteit verbeteren.

Arcadis will use your name and email address only to respond to your question. More information can be found in our Privacy office