You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

Oplossingen en ontwerpen die duurzaamheid integreren en CO₂-reductie ondersteunen, voor nieuwbouw- en retrofitprojecten van complexen en kantoren tot aan hele wijken; onze experts leveren. Wij werken samen met organisaties in de publieke en private sector om klimaatdoelstellingen haalbaar te maken, ESG-doelen te ondersteunen en zo de naleving van wet- en regelgeving te garanderen.

We omarmen de principes van circulaire economie; een manier van denken, ontwerpen en bouwen die hoge prioriteit geeft aan het gebruik of hergebruik veelal van wat er al beschikbaar is in de lokale omgeving of het toepassen van hernieuwbare, biobased materialen. Een aanpak die aandacht besteedt aan de hele levenscyclus van het gebouw, dus van bepaling van de functie tot en met de sloop en de daaruit voortkomende grondstoffen. We werken samen met klanten in verschillende sectoren en bedrijfstakken om realistische doelen te stellen en haalbare, meetbare stappen te identificeren voor decarbonisatie en het realiseren van gezonde gebouwen. We ondersteunen het hele proces, van concept tot certificering en van constructie tot uitvoering. We plannen, adviseren en leveren strategieën om onze opdrachtgevers te helpen met: CO₂-reductie, programma's om CO₂-neutraal te worden, duurzame ontwerpen, biodiversiteitsexpertise en het betrekken van belanghebbenden.  

  • MEER INFORMATIE OVER NET ZERO FACILITIES & SUSTAINABLE COMMUNITIES

    Onze experts zijn gepassioneerd bezig met duurzaamheid en Net Zero. In onze projecten zetten we onze wereldwijde ervaring op het gebied van milieu, CO₂-reductie en innovaties in voor onder andere: bedrijfspanden, woningen, industriële complexen, transporthubs en publieke gebouwen. 


    Wij hebben veel ervaring met CO₂-innovaties, aanpassingen aan klimaatverandering, diensten op het gebied van ecologie, milieu en biodiversiteit, evenals van bouwtechniek, kostenbeheer en architectuur.  


Hoe we klanten helpen

We begrijpen dat er geen 'one-size-fits-all-oplossing’ is. We stemmen onze inzet af op de behoefte en zorgen ervoor dat we bij elke stap de doelen begrijpen, samen met wat er nodig is om deze te bereiken.

Wij erkennen de behoefte aan rendement op uitgevoerde, geplande of toegezegde investeringen en bieden brede expertise en tastbare resultaten in het realiseren van BREEAM-, LEED- en WELL-accreditatie voor nieuwbouw- en retrofitprojecten.

Ga het gesprek met ons aan

Neem voor vragen en verzoeken contact op via onderstaande button en wij brengen je in contact met de juiste contactpersoon.
Marjolijn Versteegden

Voor meer informatie en vragen kun je contact opnemen met Marjolijn Versteegden.

Marjolijn Versteegden, Global Solutions Director, Net Zero Facilities & Sustainable Communities

Ga het gesprek met ons aan

Neem voor vragen en verzoeken contact op via onderstaande button en wij brengen je in contact met de juiste contactpersoon.
Marjolijn Versteegden

Voor meer informatie en vragen kun je contact opnemen met Marjolijn Versteegden.

Marjolijn Versteegden, Global Solutions Director, Net Zero Facilities & Sustainable Communities

Toegewijd aan duurzaamheid

Arcadis streeft ernaar de levenskwaliteit te verbeteren door de overgang naar een CO₂-neutrale maatschappij te versnellen. We bereiken dit door middel van onze eigen activiteiten, investeringen, partnerschappen en ons werk met onze klanten.Hierdoor hebben we een positieve en blijvende impact op het milieu in steden, gemeenschappen en sectoren.


Neem contact op met {name} voor meer informatie & vragen

Arcadis gebruikt uw naam en e-mailadres alleen om uw vraag te beantwoorden. Meer informatie kunt u vinden in ons Privacy beleid.