• Maatschappelijke betrokkenheid

Shelter

Eén gemeenschappelijk doel

In onze strategie voor maatschappelijke betrokkenheid is duurzame verstedelijking ongetwijfeld het belangrijkste domein. Dankzij onze expertise op vlak van infrastructuur, water, milieu, gebouwen en stedelijke planning zijn we immers goed gepositioneerd om deze uitdaging aan te gaan. We zijn een wereldwijd partnerschap aangegaan met UN-Habitat, het programma voor menselijke nederzettingen van de Verenigde Naties. Dit partnership staat bekend als het Shelter-programma. Shelter stelt ons in staat tijd, expertise en geld te besteden aan een groot aantal initiatieven voor betrokkenheid bij lokale gemeenschappen.

De samenwerking tussen UN-HABITAT en Arcadis concentreert zich op twee activiteiten. Enerzijds nemen onze medewerkers deel aan projecten van UN-HABITAT, zoals het herstelprogramma voor Haïti waar we onze expertise inbrengen. Anderzijds organiseren wij voor stadsbesturen uit de hele wereld seminaries over stedelijke planning en ontwikkeling. 


Vragen over deze inhoud

Sofie Willems

Auditor and Consultant - Compliance and Sustainability - Management Systems +32 477 723 103 Stel me een vraag

Sofie Willems

Auditor and Consultant - Compliance and Sustainability - Management Systems +32 477 723 103 Stel me een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.