• Duurzaamheid

Maatschappelijke betrokkenheid

In onze strategie voor maatschappelijke betrokkenheid is duurzame verstedelijking ongetwijfeld het belangrijkste domein. Dankzij onze expertise op vlak van infrastructuur, water, milieu, gebouwen en stedelijke planning zijn we immers goed gepositioneerd om deze uitdaging aan te gaan. We zijn een wereldwijd partnerschap aangegaan met UN-Habitat, het programma voor menselijke nederzettingen van de Verenigde Naties. Dit partnership staat bekend als het Shelter-programma. Shelter stelt ons in staat tijd, expertise en geld te besteden aan een groot aantal initiatieven voor betrokkenheid bij lokale gemeenschappen.

Daarnaast zijn wij dankbaar voor de steun van de Stichting Lovinklaan, onze grootste aandeelhouder, die de belangen van onze medewerkers behartigt. Lovinklaan financiert een aantal initiatieven die aan onze medewerkers ten goede komen:

Shelter
Quest
Global Shapers
Imagine

Wij geven onze maatschappelijke betrokkenheid niet enkel vorm via onze eigen bedrijfsvoering en projecten, maar ook door het participeren in en sponsoren van maatschappelijke initiatieven. In 2014 plantten we zelfs een Arcadis-bos. Met dit bos, dat ongeveer 2,5 hectare beslaat, leverde Arcadis met een lokale actie een concrete bijdrageaan een betere levenskwaliteit. Het bos draagt bij tot een groenere omgeving, en biedt zuurstof en ruimte voor ontspanning.

Vragen over deze inhoud

Sofie Willems

Auditor and Consultant - Compliance and Sustainability - Management Systems +32 477 723 103 Stel me een vraag

Sofie Willems

Auditor and Consultant - Compliance and Sustainability - Management Systems +32 477 723 103 Stel me een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.