• Duurzaamheid

Duurzame oplossingen

De grootste impact van ons werk op de omgeving ligt in de projecten voor onze klanten. De juiste adviezen en ontwerpen kunnen immers een direct positief effect op het milieu hebben. Wij streven ernaar om onze klanten proactief duurzame alternatieven aan te bieden in hun projecten. We kunnen opdrachten weigeren waarbij onvoldoende maatregelen zijn genomen om milieuaspecten te evalueren of negatieve gevolgen af te zwakken.

Betrokkenheid van stakeholders

Betrokken stakeholders en regelmatig overleg zijn standaard inbegrepen in al ons projectwerk, zowel internationaal als lokaal. Zo krijgen wij een beter inzicht in hun behoeften en verwachtingen, en kunnen wij duurzame oplossingen op maat ontwikkelen. Onze focus op de belangrijkste duurzaamheidsthema’s helpt ons bovendien om de risico’s en opportuniteiten in onze duurzaamheidsstrategie te beheren.

UN Global Compact
Arcadis is sinds 2009 lid van het UN Global Compact (UNGC) en onderschrijft zowel zijn doelstellingen als de tien universele beginselen op vlak van mensenrechten, arbeidsnormen, milieubeheer en bestrijding van corruptie. Onze waarden, missie en strategie zijn volledig in overeenstemming met de UNGC-principes. Zo drukken wij onze ambitie uit om ook op vlak van duurzaamheid een leider te worden.

World Business Council for Sustainable Development
Arcadis is lid van de World Business Council for Sustainable Development (WBSCD). Samen met zijn leden zet deze organisatie haar positie als gerespecteerde thought leader en belangenbehartiger in om constructieve oplossingen voor te stellen en gezamenlijk actie te ondernemen.

Vragen over deze inhoud

Sofie Willems

Auditor and Consultant - Compliance and Sustainability - Management Systems +32 477 723 103 Stel me een vraag

Sofie Willems

Auditor and Consultant - Compliance and Sustainability - Management Systems +32 477 723 103 Stel me een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.