• Duurzaamheid

Duurzame interne werking

Ook voor onze eigen interne werking werden doelstellingen vastgelegd waar we jaarlijks rond werken. De belangrijkste zijn:

  • Het verminderen van onze carbon footprint door het reduceren van het energieverbruik in onze kantoren en een duurzame mobiliteit
  • De reductie van het papiergebruik
  • Het verduurzamen van ons materiaalgebruik door een selectie van ingekochte materialen en producten

Jaarlijks leggen we concrete doelstellingen en acties vast om onze milieuprestaties te verbeteren. Deze worden bepaald in functie van het milieubeleid, de geïdentificeerde significante milieuaspecten, de geïdentificeerde non-conformiteiten met de regelgeving, en de technologie en financiële, operationele en bedrijfseisen. We meten onze prestaties, evalueren ze en sturen bij waar nodig.  Zo verminderen we telkens opnieuw onze impact op het leefmilieu. De doelstellingen, acties en het duurzaamheidsprogramma worden jaarlijks door de directie herzien en goedgekeurd.

> In 2019 was Arcadis CO2-neutraal. 

 

 


Vragen over deze inhoud

Sofie Willems

Auditor and Consultant - Compliance and Sustainability - Management Systems +32 477 723 103 Stel me een vraag

Sofie Willems

Auditor and Consultant - Compliance and Sustainability - Management Systems +32 477 723 103 Stel me een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.