• Bedrijfsvoering

Health & Safety

Bij Arcadis staan de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van onze medewerkers en stakeholders centraal in alles wat we doen. In onze algemene bedrijfsprincipes verbinden wij ons ertoe een gezonde en veilige werkomgeving te bieden aan al onze medewerkers. Daartoe weerspiegelt onze wereldwijde visie en beleid op het gebied van gezondheid en veiligheid een proactieve, op risico's en gedrag gebaseerde aanpak die gezondheid, veiligheid en welzijn integreert in onze cultuur, waarden en de manier waarop we zaken doen.

Gezondheids- en veiligheidsbeheersysteem

Ons wereldwijde Health & Safety management systeem is ontworpen om het proces van Health & Safety in het hele bedrijf te standaardiseren, maar maakt het mogelijk om de nuances van de lokale cultuur, de verwachtingen van de klant en de lokale wettelijke voorschriften te hanteren. Ons systeem focust op proactieve risicoherkenning, risicobeoordelingen en controles om incidenten en ongevallen te voorkomen. De geleerde lessen en best practices worden regelmatig wereldwijd gedeeld via ons formele Safety Share-proces, veiligheidsmomenten aan het begin van elke vergadering en informele netwerken van medewerkers. Ons systeem stelt medewerkers in staat om hun werk zo uit te voeren dat zij zichzelf en anderen kunnen beschermen. Het geeft hen de instrumenten om te allen tijde gezonde en veilige werkpraktijken te implementeren en moedigt hen aan om deze instrumenten zowel on- als off-the-job te gebruiken om een gezonde en veilige persoonlijke levensstijl te handhaven.

 

We streven voortdurend naar een 'no harm to people policy' door middel van een zero incidents focus met behulp van het last-minute risicoanalyseproces genaamd TRACK-proces:

 

  • Denk na over de taak
  • Herken de gevaren
  • Beoordeel de risico's
  • Beheersing van de risico's
  • Houd de gezondheid en veiligheid op de eerste plaats


Vragen over deze inhoud

Wim Waterschoot

Stel me een vraag

Wim Waterschoot

Stel me een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.