• Bedrijfsvoering

Health & Safety

Bij Arcadis staan de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van onze medewerkers en stakeholders centraal in alles wat we doen. In onze Algemene Bedrijfsprincipes verbinden we ons ertoe een gezonde en veilige werkomgeving te creëren voor al onze medewerkers. Onze visie en ons bedrijfsbeleid zijn gebaseerd op een proactieve benadering van risico en gedrag. Health & Safety (H&S) is volledig geïntegreerd is in onze cultuur, onze kernwaarden en onze manier van zakendoen.

Wij hanteren binnen ons wereldwijde H&S-beleid gestandaardiseerde procedures. Uiteraard houden we rekening met de lokale cultuurverschillen, klantverwachtingen en voorschriften. Onze procedures richten zich op het proactief herkennen van gevaar, het beoordelen van risico's en het voorkomen van incidenten. Regelmatig delen wij ervaringen en best practices van over de hele wereld. Onze medewerkers zijn in staat hun werk zo uit te voeren dat zijzelf en anderen aan geen enkel risico blootgesteld zijn. Wij verschaffen hen de middelen om altijd gezond en veilig te handelen en stimuleren hen deze ook na de werkuren te gebruiken.
Arcadis streeft een bedrijfsvoering zonder ongevallen of letsels na. Daarom hebben we in iedere taak TRACK geïntegreerd:
  • Think through the task: denk na over de taak.
  • Recognize the hazards: herken de gevaren.
  • Assess the risks: beoordeel de risico's.
  • Control the hazards: hou de gevaren onder controle de gevaren.
  • Keep Health & Safety first: denk steeds aan veiligheid en gezondheid

Vragen over deze inhoud

Wim Waterschoot

Stel me een vraag

Wim Waterschoot

Stel me een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.