• Bedrijfsvoering

Algemene bedrijfsprincipes

De huidige complexe bedrijfsomgeving vereist dat we integriteit stevig verankeren in onze dagelijkse bedrijfsvoering. Integriteit betekent dat we altijd werken volgens de hoogste professionele en ethische normen en dat we vertrouwen creëren door open, eerlijk en verantwoordelijk te zijn. Integriteit is de verwezenlijking van onze hoge normen van verantwoordelijkheid tegenover de klant, aandeelhouders, zakenpartners en medewerkers, het publiek, en tegenover overheden en de wetten en de cultuur van de landen waarin we actief zijn.

Integriteit als kernwaarde
Wij willen onze bedrijfsactiviteiten eerlijk en transparant uitoefenen. Integriteit bepaalt de manier waarop we zakendoen en omgaan met onze medewerkers. 

Respect voor lokale wetgeving en cultuur
Wij houden ons aan de nationale en lokale wetgeving en respecteren de cultuur van het land waarin we actief zijn. Wij ondersteunen de principes van vrij ondernemen en eerlijke concurrentie. Wij stimuleren, verdedigen en ondersteunen onze legitieme zakelijke belangen, en houden hierbij rekening met de wet en het maatschappelijk belang. 

Waarde voor klanten 
Wij zijn een betrouwbare partner voor onze klanten en streven ernaar ons werk zo uit te voeren zonder de belangen van de samenleving, onze medewerkers en aandeelhouders in gevaar te brengen. Wij leveren oplossingen die een optimale waarde creëren voor onze klanten. Door voortdurend te investeren in de kennis en de ontwikkeling van onze medewerkers, streven wij naar een continue verbetering van onze dienstverlening. We zijn volledig transparant naar onze klanten als het gaat om mogelijke tegenstrijdige belangen tijdens de uitvoering van ons werk. 

Betrokkenheid bij medewerkers
Onze medewerkers zijn ons belangrijkste kapitaal. Goede communicatie, betrokkenheid en verantwoordelijkheid zijn van cruciaal belang. Wij moedigen persoonlijke ontwikkeling aan. Al onze medewerkers hebben gelijke kansen op persoonlijke erkenning, doorstroom, loopbaanontwikkeling en vergoeding, ongeacht hun achtergrond of overtuiging. Dit geldt ook bij de aanwerving van nieuwe medewerkers. Wij tolereren geen enkele vorm van discriminatie of intimidatie. Al onze vestigingen, waar ook ter wereld, dienen de fundamentele mensenrechten te respecteren.

Omgaan met dilemma’s
Onze algemene bedrijfsprincipes bieden geen pasklare oplossing bieden voor elk type dilemma dat ons werk met zich meebrengt. Ze zijn echter wel richtinggevend. Wij zorgen voor een bedrijfscultuur waarbinnen dilemma’s kunnen worden herkend, bespreekbaar zijn en kunnen worden opgelost.

Naleving
Om onze medewerkers continu bewust te maken van onze Algemene Bedrijfsprincipes en waarden, zijn zij elke twee jaar verplicht een online compliance training te volgen. Deze training richt zich op het herkennen en signaleren van corruptie, samenzwering, omkoping en andere risico’s waaraan ze kunnen worden blootgesteld. De laatste compliance training werd georganiseerd in 2014.

Elk kwartaal wordt in al onze bedrijfsonderdelen de naleving van de algemene bedrijfsprincipes gemonitord. Het management wordt geacht de naleving te bewaken. Wij houden onze medewerkers niet aansprakelijk voor het verliezen van contracten als gevolg van de naleving van de algemene bedrijfsprincipes.
Arcadis stimuleert haar medewerkers elk vermoeden van overtreding te melden via de geldende procedures. Dit kan bij hun leidinggevende, het lokale management, of anoniem via de Integriteitslijn. Rapportering kan gebeuren in de eigen taal. Overtreding van de algemene bedrijfsprincipes kan leiden tot sancties, waaronder ontslag.
In 2014 werden 64 overtredingen of “near misses” gerapporteerd aan het Arcadis Corporate Compliance Committee. Deze werden allemaal onderzocht, samen met 17 vroegere overtredingen die waarvan het onderzoek nog niet was afgerond. In totaal werden 59 onderzoeken afgerond. Deze gingen voornamelijk over ongepast gedrag bij corruptie, omkoping en het aanvaarden van onredelijke geschenken. Wereldwijd werden vier medewerkers ontslagen als gevolg van niet-naleving van de algemene bedrijfsprincipes.
 

Ga naar de pagina Algemene Beleidsuitgangspunten op de wereldwijde website voor meer informatie over AGBP.

 


Vragen over deze inhoud

Wim Waterschoot

Stel me een vraag

Wim Waterschoot

Stel me een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.