• Services: Milieuoplossingen
  • Sectoren: Cities, Natuurlijke rijkdommen, Publieke sector

Welke impact hebben windturbines en andere hernieuwbare energiebronnen op vogels, zeezoogdieren en hun habitat?

Brussel, België - Deze vraag zal Arcadis in opdracht van de Europese Commissie beantwoorden. Arcadis Belgium werd door de Europese Commissie aangesteld om de impact van hernieuwbare energieprojecten op beschermde natuur in Europa te onderzoeken, met name beschermde soorten en habitats in het kader van de Vogel- en Habitatrichtlijnen. De Europese Vogel- en Habitarichtlijnen zijn de pijlers van het Europese Natura 2000 beleid.

Arcadis onderzoekt de impact van hernieuwbare energiebronnen op beschermde natuur

Arcadis onderzoekt de impact van hernieuwbare energiebronnen op beschermde natuur in opdracht van de Europese Commissie

Het contract vertegenwoordigt een totale waarde van 1 miljoen euro, waarvan 350.000€ voor Arcadis.
Het project is tweeledig:
• Op basis van talrijke interviews en uitgebreide desk research zal worden nagegaan met welke uitdagingen Europese lidstaten geconfronteerd worden bij het plannen en vergunnen van hernieuwbare energieprojecten, in het bijzonder wanneer deze een mogelijke impact hebben met betrekking tot Natura 2000 soorten. Op basis hiervan zullen aanbevelingen worden geformuleerd.  
• Er wordt tevens een uitgebreid overzicht gemaakt van de huidige kennis van de effecten van wind-, zonne-, geothermische, oceaan- (golfslag en getij) en bio-energiebronnen op deze beschermde natuur, evenals van de beschikbare mitigatiemaatregelen. De belangrijkste doelgroepen zijn vogels, vleermuizen en zeezoogdieren.
 
Tijdens dit tweejarige contract zal het huidige richtlijnenboek van de Europese Commissie rond windenergie en Natura 2000 worden bijgewerkt en zal er een toolkit voor de ontwikkeling van gevoeligheidskaarten (zogenaamde sensitivity maps die aangeven waar soorten voorkomen die gevoelig zijn voor mogelijke negatieve effecten van bijvoorbeeld windturbines) worden opgesteld. Dit project wordt geleid door Arcadis België, ondersteund door Arcadis UK en verschillende onderaannemers, zoals NIRAS en Birdlife. De resultaten van dit project zullen worden meegedeeld tijdens workshops in alle 28 lidstaten.
 
Dit project toont de diepgaande expertise van Arcadis zowel op gebied van hernieuwbare energie als op het gebied van biodiversiteitseffectbeoordeling, en versterkt onze positie als gereputeerde partner voor de Europese Commissie.

Vragen over dit project

Johan Lammerant

Expert biodiversiteit & natuurlijk kapitaal +32 495 587 563 Stel me een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.