• Services: Strategisch milieu advies, Programma- en projectmanagement
  • Sectoren: Cities, Energieopwekking en hernieuwbare energie, Water en nutsvoorzieningen

Primeur voor België: Antwerpen ontwikkelt warmtenet op grote schaal

Antwerpen - De Stad Antwerpen wil tegen 2050 volledig klimaatneutraal zijn en dus geen fossiele brandstoffen meer verbruiken. Dat zal ze onder andere doen door een warmtenet aan te leggen waarbij restwarmte hergebruikt wordt. Studie- en adviesbureau Arcadis, dochterbedrijf Over Morgen en AKD Advocaten zullen de Stad de komende drie jaar begeleiden met de projectcoördinatie en de uitwerking van een warmtebeleid.

2050

Klimaatneutrale stad
Warmtenet Antwerpen

Arcadis, OverMorgen en AKD winnen opdracht om Antwerpen te begeleiden in haar warmtenetprogramma.

90% van de warmte die Antwerpen vandaag gebruikt, komt uit fossiele brandstoffen zoals stookolie en gas die een grote impact hebben op het klimaat. Daarom zoekt de Stad Antwerpen naar duurzame en betaalbare alternatieven om de klimaatambities van 2050 waar te maken. Één van die alternatieven zijn warmtenetten. Deze netten verdelen de restwarmte van grote industriële bedrijven via een ondergronds netwerk over andere gebouwen om deze te verwarmen. Met de nabijheid van de haven, waar zich de grootste chemiecluster van Europa bevindt, heeft Antwerpen de sleutel in handen om dit warmtenetwerk op grote schaal uit te rollen. Een primeur voor België op deze grootte.

“Dit warmtenetprogramma is cruciaal om als stad tegen 2050 volledig klimaatneutraal te zijn” 

Het gaat hier over de blueprint van ons toekomstig warmtebeleid”, zegt Antwerps schepen voor leefmilieu Tom Meeuws. “Antwerpen heeft dankzij de haven, die gewoon in onze achtertuin ligt, ongelofelijke opportuniteiten. We zouden op die manier een grote warmteverbinding realiseren tussen haven en stad. Op termijn zullen we zo tienduizenden gezinnen kunnen loskoppelen van CO2. Restwarmte is een bijzonder slim inzetbare bron met tal van mogelijkheden. Laat dit een inspiratie te zijn voor andere steden en gemeenten.
 

Maar hoe?

Een warmtenet vraagt om heel wat voorbereidend werk. Hoe voorzie je een volledige stad van een ondergronds net zonder alle straten tegelijk open te breken? Hoe bepaal je wie deze warmte mag verdelen én gebruiken? Wat is de beste plaats om zo’n warmtenet aan te leggen, enzovoort. De regierol over het hele totstandkomingsproces is in handen van Arcadis en Over Morgen. Als trajectbegeleiders voorzien zij ook technische expertise voor de Stad, terwijl AKD instaat voor de juridische expertise.

 

Warmtemarkt en warmtebeleid

De Stad Antwerpen definieerde al negen pilootzones met een hoge kansrijkheid voor warmtenetten. Arcadis en Over Morgen zullen de partners in deze zones begeleiden om tot de juiste investeringsbeslissingen te komen voor de aanleg van een performant warmtenet. “Dat is een net dat klaar is om een volledige stad in 2050 en daarna te kunnen bedienen. Daarvoor moet je verder kijken dan morgen en nú al rekening houden met factoren in de toekomst zoals de evolutie van de warmtevraag en cruciale kruisingen binnen infrastructuurprojecten”, zegt Hendrik-Jan Steeman, teamleader Energietransitie bij Arcadis

Overkoepelend aan de verschillende pilootzones en warmtenetprojecten werken Arcadis, Over Morgen en AKD aan een kader voor het gehele warmtenetbeleid in Antwerpen. Dit beleid moet duidelijk maken wie de warmte kan gebruiken, wat de voorwaarden zijn en hoe nieuwe projecten in de toekomst kunnen aansluiten op dit netwerk. De afnemers zullen de eerste jaren voornamelijk grote en openbare gebouwen van de stad zijn. Aansluitingen voor individuele woningen vragen meer tijd en een meer specifiek juridisch kader.
Daarnaast is het ook zeer belangrijk dat er een performante marktwerking ontstaat voor de hele keten van de warmtelevering. Het toekomstige warmtetransportnet moet waar mogelijk ‘open’ zijn voor warmteaanbieders, zodat de vrije markt kan spelen en de Antwerpenaar zijn warmte aan een optimale prijs verkrijgt. 

Tot slot heeft de stad ook een eigen vastgoedpatrimonium dat kan worden aangesloten op de te ontwikkelen deelwarmtenetten. Dit helpt om voldoende warmtevraag te hebben voor een haalbaar en betaalbaar warmtenet. Via een doorgedreven inventarisatie en technische aansluitbaarheidschecks worden deze gebouwen optimaal ingezet. 
Britt Verhesen, projectleider energiestrategie bij Stad Antwerpen:Met de unieke ligging van de haven vlakbij, die een hoog potentieel aan restwarmte biedt, vormen warmtenetten een belangrijke opportuniteit om onze stad tegen 2050 klimaatneutraal te maken. Met het ambitieuze Plan Van Aanpak Warmtenetten en met de hulp van Arcadis, Over Morgen en AKD schakelen we een versnelling hoger om deze doelstellingen effectief te bereiken.

 

 

 

OVER OVER MORGEN
Dit adviesbureau is een van de marktleiders in de warmtetransitie in Nederland. Over Morgen opereert met proces-, project- en programma management, op het snijvlak van duurzame gebiedsontwikkeling en energietransitie met als doel het realiseren van een toekomstbestendige leefomgeving. Meer informatie: overmorgen.nl 
Buitenlandse expertise
Een warmtenet op deze schaal is het eerste in België. Arcadis werkt samen met dochterbedrijf Over Morgen uit Nederland, zij hebben reeds ervaring met het uitrollen van dit soort projecten in Zaanstad, Purmerend, Amsterdam, Haarlem en Apeldoorn. 

OVER AKD ADVOCATEN
AKD Benelux Advocaten is een full-service advocatenkantoor met vestigingen in België, Nederland en Luxemburg. AKD, met heeft een sterke expertise in energieprojecten.

 

Resultaten

2050

Klimaatneutrale stad

Vragen over dit project

Hendrik-Jan Steeman

Program Leader Energy Transition +32 498 925 949 Stel me een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.