• Services: Masterplanning

Verkeerslichten coördinatiecentrale

Antwerpen, België - Arcadis zorgt samen met TML en Dynniq voor de uitbouw van een nieuw innovatief beheerssysteem voor de verkeerslichten in Antwerpen. We werken een verkeersmanagementstrategie uit voor nieuwe geoptimaliseerde en dynamische lichtenregelingen. Daarbij wordt een moderne Verkeerslichtencoördinatiecentrale (VLCC) geïmplementeerd die zal zorgen voor vlotter verkeer in Antwerpen en omgeving.

375

kruispunten

Real Time Data

Centrale de coordination des feux de signalisation

Met de nieuwe VLCC is een betere coördinatie tussen de verkeerslichten mogelijk

Met de nieuwe VLCC en de aangepaste infrastructuur is een betere coördinatie tussen de verkeerslichten en tussen grotere regelgebieden mogelijk. Verkeerssituaties worden voortdurend gemonitord op basis van real-time data en het systeem kan flexibel en snel bijgestuurd worden. In totaal zullen zo'n 375 lichtengeregelde kruispunten op de computer worden aangesloten. Alle kruispunten die aangesloten worden op de VLCC krijgen voorafgaandelijke een nieuw ontwerp waarbij maximaal ingezet wordt op verkeersveiligheid voor alle weggebruikers.
 
De nieuwe verkeerscomputer telt heel wat voorgeprogrammeerde lichtenregelingen en scenario's naargelang verschillende situaties (evenementen, ochtend- en avondspits, weekends,…) en monitort bovendien of bepaalde programmaties de beoogde beleidsdoelstellingen behalen en signaleert verbeterpunten. 
 
Tegen 2022 moeten alle kruispunten aangesloten zijn op de VLCC.

Resultaten

375

kruispunten

Real Time Data

Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.