• Services: Oplossingen op het gebied van water, Masterplanning
  • Sectoren: Water, Cities

Nieuw vijzelgemaal Royerssluis vervangt oude pompstation

Water-link en Aquafin doen beroep op Arcadis voor de bouw van een nieuw vijzelgemaal in de buurt van het Havenhuis in Antwerpen. Zo’n vijzelgemaal dient om water op te vijzelen naar een hoger gelegen punt. Het moet regenwater van de hele binnenstad en omgeving opvangen en weer afvoeren naar de Schelde en zal zo stad mee beschermen tegen overstromingen.

“De technische uitdagingen en de intensieve samenwerking met partners maakt het voor ons als ingenieurs extra boeiend.”

Het nieuwe vijzelgemaal Royerssluis, ontworpen door Arcadis, zal bestaan uit 4 grote vijzels en een bypass voor gravitaire afwatering bij laagtij. Hierdoor moet er niet gepompt worden, wat energie bespaart. Nieuwe ondergrondse kokers en een uitstroomconstructie met afsluiters en dubbele terugslagkleppen zorgen voor de afvoer van het regenwater naar de Schelde en beschermen de stad bij stormtij tegen overstroming via het rioleringsstelsel.  

Naast het ontwerp van het vijzelgemaal deed Arcadis ook de scenariostudie voor de plaatsbepaling, de technische uitwerking en de ondersteuning van het volledige project, alsook het ontwerp van een nieuw nabijgelegen afvalwaterpompstation. Dit zal het afvalwater vanuit de binnenstad via een persleiding richting de waterzuiveringsinstallatie van Antwerpen-Zuid verpompen. Hiervoor worden bestaande overstortconstructies op de ruien aangepast en wordt de persleiding via een gestuurde boring onder het Kattendijkdok aangelegd.

 

Jan Campforts, projectleider bij Arcadis: “De werken zullen volgens een strakke planning verlopen in nauw overleg met de bouwheren en aannemers van de omliggende projecten. De technische uitdagingen en de intensieve samenwerking met partners maakt het voor ons als ingenieurs extra boeiend.”

 

Opdrachtgevend bestuur :  Water-link i.s.m. Aquafin

Ontwerp- en studiebureau infrastructuur:  Arcadis Belgium

Architect vijzelgemaal:  Cuypers & Q architecten


Vragen over dit project

Dirk Smets

Director of tecnical knowledge and innovation +32 486 13 08 82 Stel me een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.