• Services: Assetstrategie en -rendement, Digitale Innovatie, Bouwkunde

Vernieuwing tunnelbeheer en-renovatie in Vlaanderen

Brussel, België - Het Vlaamse Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) doet beroep op Arcadis om hen te adviseren en te ondersteunen in het moderniseren van de aanpak van tunnelbeheer en -renovatie. Met de opdracht is een omzet gemoeid van 6,3 miljoen Euro.

Tunnel

Investeren in digitalisering is erg belangrijk voor de toekomst, de veiligheid en de kwaliteitsgarantie van de tunnels

Slimmer renoveren en beheren

Het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid is verantwoordelijk voor het beheer van alle grote voertuigtunnels in Vlaanderen waaronder verschillende tunnels op het trans-Europese wegennet.  
De komende jaren wil het agentschap sterk inzetten op de renovatie en het slimmer beheren van haar tunnelpatrimonium door het gebruik van de laatste/nieuwste digitale tools. Voor de ondersteuning bij deze opdracht doet het agentschap beroep op de knowhow van studiebureau Arcadis. 

Omvattende opdracht

De opdracht gaat om advies rond instandhouding en omvat onder meer onderzoek, controle, opmaak van veiligheids- en renovatiedossiers en building information modelling (BIM) van de tunnels in het Vlaamse Gewest. De digitalisering van alle tunnelplannen in een intelligent en dynamisch 3D-model (BIM) moet toelaten om renovaties tot in de puntjes voor te bereiden en onderhoud slimmer te organiseren volgens de meest actuele principes van assetmanagement.

Grootschalig onderhoud

"De investering in digitalisering voor assetmanagement is erg belangrijk voor de toekomst, de veiligheid en de kwaliteitsgarantie van de tunnels’’, zegt Carl Verelst, Infrastructuurexpert bij Arcadis. "BIM werd tot op heden vooral in ontwerp- en uitvoeringsfases gebruikt. Veel infrastructuur is vijftig tot zestig jaar geleden ontworpen en vergt nu grondiger onderhoud of instandhoudingswerken. Daarom investeren veel infrabeheerders in grootschalig onderhoud. Dit is echt een mooie samenwerking tussen Arcadis België en Nederland’’ 

Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.