• Services: Duurzame stedelijke ontwikkeling
  • Sectoren: Energieopwekking en hernieuwbare energie, Publieke sector, Government and Municipalities

Smart City Seraing: slimme energietransitie op wijkniveau

Seraing - Hoe voorzie je een volledige wijk van duurzame energie met 40% minder CO2-uitstoot? Dat onderzoekt Arcadis in het Smart City Project Seraing, in opdracht van de stad Seraing en onder coördinatie van AREBS (Association de Redéploiement Économique du Bassin Sérésien).

40%

minder CO2 uitstoot

32.5 %

minder energieverbruik

Via haalbaarheidsstudies en energetische profielen bekijken we hoe we de volledige wijk slim van energie kunnen voorzien

In de wijk Ougrée Trasenster in Seraing staan gebouwen die dateren uit de jaren 70 waarvan de meesten in 1990 hun laatste opfrisbeurt kregen. Anderen werden wel recent gerenoveerd. ‘Het gaat om 12 oude gebouwen met uiteenlopende functies, de ene al minder in energieverbruik dan de andere’, legt Anne-Sophie Gendre, Project Ingenieur Gebouwen, uit. ‘Sommige gebouwen hebben meer nood aan verwarming, andere aan verkoeling. Via haalbaarheidsstudies en individuele energetische profielen bekijken we hoe we de volledige wijk intelligent van energie kunnen voorzien.’ Met die informatie zal Arcadis tegen oktober verschillende scenario’s uitwerken. ‘Wanneer er een scenario gekozen is, plannen we dit verder uit in een vijfjarig masterplan.’

Aanvullend op deze energiemissie bekijkt Arcadis vanuit het luik Mobiliteit ook de integratie van elektrische wagens en laadstations in het intelligent wijknetwerk.

Significante cijfers
Het innovatieve karakter van deze slimme wijk zijn de ambitieuze klimaatdoelstellingen van 2030 die de stad Seraing en de AREBS willen bereiken. Zo moet de CO2 uitstoot met 40% dalen, het energieverbruik in het algemeen met 32,5%. In de plaats moet 32% van de energieconsumptie komen uit hernieuwbare bronnen.

Seraing is niet de eerste die gebruikt maakt van een slim energienetwerk. Het ziekenhuis en de Universiteit van Luik (ULG), Leuven (UCL) en Louvain-la-Neuve (LLN) zijn enkele voorbeelden die ook al werken met een warmtenetwerk. ‘Smart Cities en Smart Districts zijn de toekomst. Je gaat efficiënter om met energie en dat merk je vooral op je eindfactuur.’Resultaten

40%

minder CO2 uitstoot

32.5 %

minder energieverbruik

32%

energie uit hernieuwbare bronnen

Vragen over dit project

Hervé Wathelet

Manager Building +32 499 058 376 Stel me een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.