Blue Gate Antwerpen: Arcadis gaf mee vorm aan hoogwaardige herontwikkeling Petroleum Zuid

Antwerpen - In opdracht van PMV (ParticipatieMaatschappij Vlaanderen) werkte Arcadis mee aan de ontwikkeling van Blue Gate, het eerste eco-effectieve en watergebonden bedrijventerrein in België. De voormalige Petroleum Zuid site was zwaar verontreinigd. Mede dankzij Arcadis kon het terrein op een duurzame manier gesaneerd en herontwikkeld worden.

Tussen de Kennedytunnel, de Schelde en de Hobokense Polder ligt de vroegere petroleumhaven van Antwerpen. Een gebied van 75 ha groot dat door de jaren heen enorm verontreinigd is en na de vernielingen in WOII zijn glorie verloor. In 2011 werd deze site herdoopt tot Antwerp Blue Gate.

De situering van dit project is zijn grootste troef en maakt het aantrekkelijk voor bedrijven om hier hun kantoor te vestigen. Arcadis bracht de potentie van deze brownfield optimaal in beeld door onderzoek te doen naar:

  • Waterhuishouding (zowel oppervlaktewater als grondwater) inclusief modellering
  • Inventarisatie bodem- en grondwaterverontreiniging, samengevat in een beschrijvend bodemonderzoek
  • Saneringsconcepten, gebundeld in een BATNEEC studie
  • Ruimtelijke planning
  • Mobiliteit
  • Infrastructuur
  • Erfgoed
  • Afbraak van nog resterende opstallen
  • Milieu-effect rapportage

Bovenstaande studies hebben geleid tot een geïntegreerde herontwikkelingsvisie. Dit alles was een interactief en iteratief proces samen met ruimtelijke planner Bart Biermans van Hub.

Wouter Gevaerts,  directeur Business Development Environment Spanje, Portugal, Italië en België: ‘Dit was een waterziek gebied. Door te onderzoeken hoe de volledige waterhuishouding van dit terrein in elkaar stak en de bodemverontreiniging in kaart te brengen, konden we de mogelijkheden van herontwikkeling bekijken. Onze langetermijnvisie op sanering en onze integrale aanpak gaf deze verontreinigde site een tweede toekomst.’

Dit project zorgde voor een upgrade van de publieke ruimte met aandacht voor groene zones en zal tot 3000 nieuwe banen creëren. Het project zit nu in een finaal stadium, begin 2020 startten al de eerste bedrijfsactiviteiten.

Vragen over dit project

Wouter Gevaerts

Directeur Business Development Environment Spanje, Portugal, Italië en België +32 486 64 29 96 Stel me een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.