Arcadis helpt mee de haven van Zeebrugge toegankelijk houden

België - In opdracht van de Vlaamse overheid werd Arcadis aangesteld om mee te werken aan de verbetering van de toegankelijkheid van de achterhaven van Zeebrugge. Samen met haar partners zal Arcadis instaan voor het leveren van milieu-, communicatie- en projectondersteunende diensten en de Maatschappelijke kosten-batenanalyse.

Arcadis werkt mee aan de verbetering van de toegankelijkheid van de achterhaven van Zeebrugge

De haven van Zeebrugge is de op één na de grootste haven van België en is hierdoor ook een belangrijke speler in Europa. Om deze rol te kunnen blijven vervullen is het niet enkel noodzakelijk te groeien, maar ook vlot toegankelijk te blijven. De doelstelling van het complexe project ‘Nautische toegankelijkheid haven Zeebrugge’ is dan ook het verbeteren en het blijven garanderen van de nautische toegankelijkheid tot de achterhaven van Zeebrugge, ook in de toekomst. Dit zal gerealiseerd worden door middel van een nieuwe sluis ter hoogte van de huidige Visartsluis, de nodige spoorfaciliteiten voor tram en trein en daarbij ook een nieuwe verbindingsweg met tunnel voor het doorgaand verkeer.

Naast economische ontwikkeling houdt dit project ook rekening met de noodzakelijke verbetering van de leefkwaliteit, de milieukwaliteit en de mobiliteit rondom de haven. 

Arcadis werd als de ideale partner voor de verdere uitwerking van dit project gezien, doordat we het dossier grondig kennen. Zo traden we al op in het voortraject als opsteller van de strategische milieueffectenbeoordeling, voerden we reeds een strategische maatschappelijke kosten-batenanalyse uit en kennen we de omgeving, gevoeligheden en gemaakte keuzes in het dossier perfect.

Arcadis staat in voor het Project en procesmanagement, Milieueffectrapportage (incl. gekalibreerd grondwatermodel (i.s.m. IMDC), Leefbaarheidsplan, Mobiliteitsstudie, Energie(studie) met aandacht voor wind- of zonne-energie, Projectonderzoeksnota, Synthesenota, Projectbesluit, Maatschappelijke kosten baten analyse. Dit doen we binnen het consortium met Tractebel.

Connect werd aangesteld als Participatiemanager en is verantwoordelijk voor de communicatie i.s.m. An Luyten. 
Consult Supply is Facilitator voor bedrijven.

Vragen over dit project

Kris Casteleyn

Teammanager Water - Consultant +32 495 23 97 44 Stel me een vraag

Mieke Deconinck

Projectcoordinator Environmental Impact Study Stel me een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.