• Services: Programma- en projectmanagement, Kostenbeheer, Contractoplossingen

Ophogen bruggen Albertkanaal

Limburg, België - Arcadis en Sweco zorgen voor volledige ondersteuning van de Vlaamse Waterweg bij de studies, de aanbesteding en de uitvoering van de werken voor de ophoging van 7 bruggen over het Albertkanaal.

Ophogen bruggen Albertkanaal

Onder begeleiding van Arcadis heeft De Vlaamse Waterweg de nv Via T Albert aangesteld om zeven bruggen over het Albertkanaal te herbouwen met het oog op het verhogen van de doorvaarhoogte. “Met deze aanstelling houden we het project Verhogen bruggen Albertkanaal op schema”, aldus ir. Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg nv. 

Arcadis en Sweco zorgen voor volledige ondersteuning van de Vlaamse Waterweg bij de studies, de aanbesteding en de uitvoering van de werken.
Deze publiek-private samenwerkingsovereenkomst voor cluster 1 omvat het ontwerp, de bouw, de financiering alsook het 30-jarige onderhoud van zeven bruggen over het Albertkanaal.  Het gaat om de bruggen in Eigenbilzen, Zutendaal, Stokrooie, Kwaadmechelen Zwartenhoek, Eindhout, Geel-Stelen en HerentalsLier.

De herbouw van de 7 bruggen maakt deel uit van het project dat tot doel heeft om over de gehele lengte van het Albertkanaal de vrije doorvaarthoogte te verhogen tot minimaal 9,10 meter. De hogere doorvaarhoogte verhoogt het rendement van de binnenvaart in het algemeen en zorgt voor een bijkomende boost voor de containervaart in het bijzonder. Het wegwerken van deze beperkingen is van groot belang, gelet op de prognoses. “Tegen 2030 verwachten we een aanzienlijke groei van het goederenvervoer”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. “Nóg meer extra vracht vervoeren over de weg is geen optie. Vandaar investeren we stevig in alternatieven zoals onze waterwegen. Door de bruggen over het Albertkanaal te verhogen, bieden we ondernemers een aantrekkelijk alternatief voor het vrachtwagentransport”, duidt Weyts. 
Vandaag de dag beschikken al 31 bruggen over een verhoogde doorvaart en zijn een aantal projecten in uitvoering. “Met deze aanstelling houdt De Vlaamse Waterweg nv het project voor het verhogen van de bruggen op schema”, aldus ir. Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder en Frieda Brepoels, voorzitter van De Vlaamse Waterweg nv. 
De bouwwerkzaamheden zullen nagenoeg onmiddellijk fasegewijs aanvangen. De beëindiging van de bouwwerken is voorzien voor mei 2020. In de aanvangsfase worden in overleg met de nutsmaatschappijen kabels en leidingen verplaatst.  Veel aandacht gaat uit naar minder hinder, waarvoor De Vlaamse Waterweg nv en Via T Albert overleg plegen met de gemeenten en stakeholders om af te stemmen en de hinder te beperken.  
 “De zeven nieuwe bruggen worden stalen boogbruggen van eenzelfde type waardoor de ontwerpkosten worden beperkt en de uitvoering van de verschillende projecten wordt versneld”, getuigt ir. Chris Danckaerts.  


U vindt meer informatie over de verschillende bruggen op www.vlaamsewaterweg.be/opwaardering_albertkanaal.

Vragen over dit project

Wim Van Hout

Projectmanager Infrastructuur +32 486 130 881 Stel me een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.