• Services: Ruimtelijke planning en ontwerp, Transportplanning, Civiele bouwkunde
  • Sectoren: Aannemers, Publieke sector

Duurzame funderingstechniek Oosterweelverbinding bespaart tijd en kosten

België - Internationaal studiebureau Arcadis past een nieuwe grondkerende funderingstechniek toe in het Oosterweelproject op Linkeroever die gewapend beton vervangt door gewapende gronden. "Omdat we geen beton storten maar bewapeningsstructuren in de grond zelf aanbrengen, is deze toepassing zowel duurzamer als flink kostenbesparend”, zegt Leen Versmissen, ingenieur bij Arcadis.

Het bewapenen van de grondkerende fundering is noodzakelijk om de horizontale krachten die ontstaan door wrijving op te nemen. De meest gebruikelijke methode is het storten van beton over een metalen ‘geraamte’. Arcadis is steeds op zoek naar nieuwe methoden die zowel duurzaam als betaalbaar zijn. Grondbewapening, waarbij bewapeningsstructuren in de grond zelf worden aangebracht, is een duurzaam én effectief alternatief.

Uitdaging
De techniek van gewapende gronden werd al eerder toegepast voor kleinere kunstwerken, maar nog nooit op deze schaal. Dat vergde extra studie- en rekenwerk. “In samenwerking met Rinkoniên zijn we erin geslaagd deze techniek verder uit te werken zodat deze ook in grote projecten als Oosterweel gebruikt kan worden.”

Project
Voor het project Oosterweelverbinding Linkeroever past Arcadis deze techniek 15 keer toe. Er worden 10 bruggen geheel of gedeeltelijk gefundeerd op deze gewapende gronden. Het grootste voordeel hierbij is materiaalefficiëntie omdat een groot deel van de opbouw bestaat uit grond. Deze wordt bewapend met een kunststoffen geogrid (roosterweefsel) die verschuivingen voorkomt, en afgewerkt met schanskorven als bekleding. De gewapende grond wordt ook toegepast onder (hoge) wegen.

 Resultaat
Het project Oosterweel opent de deur voor andere projecten om gebruik te maken van gewapende gronden als fundering voor bruggen. Zo geeft Arcadis het vertrouwen in dergelijke nieuwe oplossingsmethoden een boost.

Vragen over dit project

Lieve Neirynck

Director Infrastructure +32486 473 011 Stel me een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.