• Services: Masterplanning, Ontwerp, Programma- en projectmanagement
  • Sectoren: Government and Municipalities, Cities, Snelwegen en Intelligente transportsystemen, Aannemers, Projectontwikkelaars

Arcadis werkt mee aan een duurzame oplossing voor het Complex Project Noord-Zuid Limburg

Hasselt - Studiebureaus Arcadis en Tractebel, die samen deel uitmaken van het consortium Studio NZL, hebben de opdracht gekregen van De Werkvennootschap om zowel de onderzoeks-, de uitwerkings- als de uitvoeringsfase van de Limburgse Noord-Zuidverbinding te leiden.

Arcadis werkt mee aan een duurzame oplossing voor het Complex Project Noord-Zuid Limburg

Aantasting van de leefbaarheid, verkeersonveiligheid en stijgend fileleed zijn al jaren een probleem in Houthalen-Helchteren

De Noord-Zuidverbinding is de verbinding tussen Eindhoven en Hasselt en loopt door het centrum van Houthalen-Helchteren. De toename van auto- en vrachtverkeer in combinatie met de verschillende verkeersstromen en -modi en de flessenhals ter hoogte van Houthalen-Helchteren, zorgen daar voor een aantasting van de leefbaarheid, verkeersonveiligheid en stijgend fileleed. Al sinds 1975 wordt er gezocht naar een oplossing.

 

In eerste instantie gaat Studio NZL samen met alle betrokken partijen verschillende aspecten onder de loep nemen: mobiliteit, leefbaarheid, milieu en open ruimte, veiligheid, lokale economie,...  Samen wordt gezocht naar verschillende alternatieven die de projectdoelstellingen kunnen bereiken. Einddoel is een duurzame oplossing te vinden met een groot maatschappelijk draagvlak die de leefbaarheid, de mobiliteit en de veiligheid verbetert en daarbij de integrale leefbaarheid en bereikbaarheid van de hele regio optimaliseert.

 

“De combinatie van expertise, ervaring en capaciteit gaf de doorslag om voor het consortium Studio NZL te kiezen.” zegt Johan Geurts, Business Development Manager bij Arcadis Belgium. “Met complex project NZL is Arcadis niet haar proefstuk toe. Zo zijn we praktisch bij elk complex project betrokken, zoals daar zijn de herinrichting van de Ring rond Brussel, de verhoging van de bruggen van het Albertkanaal, de ontsluiting van de R4 in Gent en de aanleg van de N60 in Ronse. Onze multidisciplinaire teams, die nauw zullen samenwerken met de opdrachtgever, hebben heel wat ervaring inzake projectmanagement, ruimtelijke planning, urban development stedelijke ontwikkeling, mobiliteit, milieu, stakeholdermanagement... Ze bieden de juiste expertise en kwaliteit die nodig is voor dit project. “

  

In 2018 werd de Noord-Zuid Limburg door de Vlaamse Regering aangeduid als complex project. Complexe projecten worden volgens een vastgelegde geïntegreerde procedure aangepakt.  Alle betrokken partijen zoals bestuurlijke actoren, omwonenden, natuurorganisaties, gemeentebesturen, enzovoort zitten vanaf het begin samen aan tafel om tot een gedragen oplossing te komen. Het project werd dan ook aan de Vlaamse instantie De Werkvennootschap toegekend. Die staat in voor grote en complexe infrastructuurprojecten in Vlaanderen en draagt communicatie en participatie hoog in het vaandel.

Studio NZL is een samenwerking tussen de studiebureaus Arcadis en Tractebel, de ontwerpbureaus Maat en 51N4E, LDR (juridische ondersteuning), onderzoeksbureau TML, de Universiteit Hasselt en IMOB. Meer info over het Complex Project Noord-Zuid Limburg: www.noordzuidlimburg.be Meer info over De Werkvennootschap: www.dewerkvennootschap.vlaanderen

Vragen over dit project

Katrien Hermans

Marketing & External Communications Manager +32 496 19 90 97 Stel me een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.