• Services: Milieuoplossingen, Milieuplanning en milieuvergunningen, Strategisch milieu advies
  • Sectoren: Productie en industrie, Conglomeraten

Externe milieucoördinator bij Gyproc, een divisie van Saint-Gobain Construction Products Belgium n.v.

Kallo, België - Eva Enody is externe milieucoördinator bij gipsplatenproducent Gyproc, een divisie van de Saint-Gobain groep. Naast kwaliteitsvol milieumanagement, betekent dit voor Gyproc ook lagere kosten en toegang tot de kennis van de milieuexperts van Arcadis.

Meer dan 10 jaar

externe milieucoördinatie
De industrie wordt tegenwoordig geconfronteerd met een steeds complexer wordende milieuwetgeving. Deze heeft vaak een impact op verschillende afdelingen en activiteiten binnen organisaties. Het is dus van groot belang dat bedrijven goed geïnformeerd blijven over de laatste wijzigingen, en de beschikbare kennis en technieken. Dit is de taak van de milieucoördinator, die deze kennis up to date houdt, en de communicatie errond stroomlijnt.

Saint-Gobain, waar Gyproc deel van is, ontwerpt, fabriceert en verdeelt bouwmaterialen en is hierin wereldwijd marktleider. Het bedrijf verbindt zich ertoe haar impact op het milieu zo veel mogelijk te beperken. Sinds 2004 vervult projectleider Eva Enody van Arcadis de rol van milieucoördinator bij de Belgische productiesite van Saint-Gobain Gyproc in Kallo.

Eva Enody: “Als externe milieucoördinator treed ik op als een soort van ‘huisarts’ binnen de organisatie over alle milieukwesties. Ik controleer de wettelijke verplichtingen van Saint-Gobain Gyproc volgens de milieuwetgeving, en lever hierover advies. Het is een kritieke rol, want bij niet-naleving van de wetgeving kunnen er sancties volgen.”
Bart van Belle, Plant Manager bij Gyproc: “Een externe milieucoördinator inschakelen heeft als belangrijk voordeel dat we niet alle kennis zelf in huis moeten hebben en tijd moeten investeren in de steeds wijzigende milieuwet- en regelgeving. Hierdoor kunnen wij onze tijd vooral aanwenden voor het zoeken en uitwerken van praktische oplossingen om tegemoet te komen aan de nieuwe of gewijzigde wet- en regelgeving. Met een externe milieucoördinator hoef je geen voltijdse kracht aan te nemen. Naast het milieumanagement bij Gyproc heeft Eva namelijk ook nog projecten voor andere klanten van Arcadis, wat als voordeel heeft dat haar kennis en ervaring verder reikt dan enkel onze firma, en dit draagt dan weer bij tot het makkelijker vinden van oplossingen.”

Eva Enody: “Als externe milieucoördinator blijf ik inderdaad een werknemer van Arcadis. Ik kan dus gemakkelijk beroep doen op de kennis van een volledig team van milieu-experts. Dit team dekt alle mogelijke milieudisciplines af, waaronder afvalbeheer, natuurbescherming, energie, lucht, water, en milieuvergunningen. Ik kan dus ook adviezen verlenen die verder gaan dan mijn eigen kennis.”

Resultaten

Meer dan 10 jaar

externe milieucoördinatie

Vragen over dit project

Wouter Gevaerts

Directeur Business Development Environment Spanje, Portugal, Italië en België +32 486 64 29 96 Stel me een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.