• Services: Masterplanning, Duurzame stedelijke ontwikkeling
  • Sectoren: Publieke sector

Masterplan Van Praet: drie werelden op 27 hectare

Brussel - De zone rond de Van Praetbrug is één van de toegangspoorten tot Brussel waar het auto- en vrachtverkeer dagelijks staat aan te schuiven. Deze metropolitane knoop die tussen het Koninklijk Park van Laken, woonwijk Neder-Over-Heembeek en het kanaal ligt, vraagt om stedelijke vernieuwing met aandacht voor duurzaamheid en leefbaarheid.

5 ha

Groene open ruimte

Masterplan

Van vier fasen

Stedelijke ambities

De ambities voor deze site van bijna 27 ha zijn groot. De stad Brussel wil de infrastructurele knoop van de Van Praetlaan met de Vuurkruisenlaan inrichten als boulevard en minimum 5 ha groene open ruimte creëren en een bijkomend woningaanbod met verschillende faciliteiten zoals een secundaire school en een crèche voorzien. 

Arcadis en Plus Office Architects werken een masterplan en milieu-effectenrapport (MER) uit die alle uitdagingen en troeven van deze strategische plek blootleggen, zoals het verbinden van de omliggende woonwijken, het beheersen van watervraagstukken, luchtkwaliteit en het hitte-eilandeffect. De volgende stap is deze optimaliseren en vertalen naar verschillende scenario’s. De belangen en ruimteclaims in deze site zijn groot, stakeholdermanagement maakt daarom ook een fundamenteel deel uit van dit project net als mobiliteit, biodiversiteit, waterbeheer.

Deze plek is echter geen ‘blanco opgave’. Talloze projecten en studies duiden het belang én het potentieel aan van deze knoop zoals het Beeldkwaliteitsplan, de nieuwe tramverbinding Neder-over-Heembeek, de mobiliteitsstudie “Kanaal Noord-A12” en de studie voor de herinrichting van de Brussels Royal Yacht Club (BRYC).

Kristof Peperstraete, CEO Arcadis België: “Samen met onze partners werken we aan een duurzame ontwikkeling in Brussel die de woonstad verknoopt met groen. Dit is een mooi pilootproject voor de stedelijkheid van de toekomst.”

Het Masterplan dat in vier fasen wordt opgesteld, houdt volgende hoofdpunten in:

  1. De Van Praet site als verbindende schakel tussen N-O-H en het kanaal
  2. De Van Praet site als gemengde pool tussen kanaal, wijk en industrie
  3. Bestaande infrastructuur transformeren naar een efficiënte, multimodale infrastructuur
  4. Klimaatambities vooropstellen bij het bouwen aan infrastructuur
  5. Een stadsweefsel creëren dat juist inspeelt op de veelzijdige context

Schepen van Stedenbouw en Openbare Ruimten Ans Persoons: "Vandaag is deze zone de missing link tussen Neder-Over-Heembeek en het centrum van Brussel. Door op deze plek een nieuw stukje stad te ontwikkelen, verweven we de dorpskern kwalitatief met haar industriële kanaalzone.”

Stad van de toekomst

Met dit masterplan wil Brussel samen met Arcadis en Plus Office werken aan een stad van morgen die verschillende weefsels zoals park, wijk en kanaal succesvol met elkaar verbindt en een einde maken aan de huidige verkeersproblematiek.

 

Resultaten

5 ha

Groene open ruimte

Masterplan

Van vier fasen

MER

Milieu-effectenrapport
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.