• Services: Projectmanagement, Bouwkunde, Civiele bouwkunde, Stabiliteitsstudies, Distributie
  • Sectoren: Government and Municipalities, Snelwegen en Intelligente transportsystemen

Het Eilandje

Antwerpen, België - Het Eilandje in Antwerpen ondergaat een metamorfose van voormalig havengebied tot gegeerde woonwijk. Als onderdeel hiervan wordt het openbaar domein volledig heringericht. Een uitdagende opdracht.

53 ha

gebied waar nieuwe wegen worden aangelegd

4.000

inwoners in de Cadixwijk in de toekomst, in 2009 waren dit er 480

Het Eilandje: van oud havengebied tot nieuwe stadswijk

Het “Eilandje” is een voormalige havenbuurt in het noorden van Antwerpen, gelegen tussen de historische binnenstad en de huidige haven. Het stadsbestuur ijvert sinds enkele jaren om van deze buurt een levendige stadswijk te maken, via het Autonoom Gemeentebedrijf (AG) VESPA. Dit project omvat de coördinatie van de vastgoedontwikkelingen en de volledige heraanleg van het openbaar domein. De tramprojecten van De Lijn en de Stad Antwerpen doorkruisen eveneens het projectgebied.

In 2011 schakelde AG VESPA Arcadis in voor de aanleg van een aanzienlijk aandeel van de wegen en rioleringen in de Cadixwijk en de Montevideowijk op het Eilandje. De opdracht bestond uit het controleren van de technische haalbaarheid van de bestaande ontwerpen, het opmaken van de aanbestedingsdossiers, en het opvolgen van de verschillende werven.

Twee uitdagingen: de fasering en de ondergrond


Projectleider Wesley Hendrickx: “Twee aspecten maakten deze opdracht tot een interessante uitdaging. Enerzijds is het Eilandje in volle ontwikkeling: er lopen dus ook tal van andere projecten. Deze reiken van bouwprojecten tot nieuwe tramlijnen en grote openbare evenementen. Bij het plannen van wegenwerken moet je dus rekening houden met de bereikbaarheid van werven en evenementen, en de leefbaarheid van de wijk. Als studiebureau en werfcoördinator namen wij hierin een proactieve rol op. We hebben een technisch dossier samengesteld voor een combinatie van medeopdrachtgevers waarbinnen zowel de administratieve als technische bepalingen rekening houden met de randvoorwaarden in dit complexe actorenveld. Dit vertaalt zich bijvoorbeeld in een gedetailleerde werffasering die rekening houdt met de bereikbaarheid en leefbaarheid van de wijk en de andere bouwpartners en hun werven. Dit vraagt een intensief overleg waar we in tandem met de opdrachtgever aan werken.”
Foto: Mihai-Bogdan Lazar / Shutterstock.com

“Een tweede uitdaging school in de ondergrond,” gaat Wesley Hendrickx verder. “Het Eilandje is in de loop der eeuwen heel wat veranderd, wat zijn sporen nalaat in de bodem. Zo liggen onder de Londen- en Amsterdamstraat restanten van de oude grachten en stadsomwallingen. De omwallingen werden bij afbraak gewoon omvergeworpen in de toenmalige grachten en in de loop van de jaren vervolgens verder opgehoogd met allerhande gronden en puin. Daarbij komt nog de aanwezigheid van de Schelde en de dokken die in combinatie met de oude gemetselde riolen het grondwaterpeil lokaal doen fluctueren. De bodem is hier dus allesbehalve betrouwbaar. Een oplossing met grindpalen tot op stevigere grondlagen bood gelukkig een uitweg.”

Uniek: een overzicht van de nutsleidingen

Naast de studie van de wegen-en rioleringswerken kreeg Arcadis de opdracht om een volledige studie van alle ondergrondse leidingen en kabels te maken op het Eilandje. Na intensief overleg met de nutsmaatschappijen creëerden de experten een totaalbeeld van de bestaande en toekomstige netwerken. Zo kan er beter geanticipeerd worden op toekomstige ontwikkelingen binnen de wijk bij het vernieuwen van nutsleidingen. Bovendien worden conflicten met de riolering maximaal voorkomen. Een dergelijke studie is een primeur voor Antwerpen en dankzij het engagement van alle betrokken partijen (o.a. Aquafin, Riolink) werd de studie met succes opgeleverd.

Status van het project


De studies zijn in een eindfase en de werken volgen elkaar in snel tempo op. De Amsterdamstraat, Londenstraat zijstraten, alsook de Cadixwijk, Binnenvaartstraat en Rijnkaai hebben al een metamorfose ondergaan en nog dit jaar start men met de heraanleg van de Kattendijkdok-Oostkaai.

Resultaten

53 ha

gebied waar nieuwe wegen worden aangelegd

4.000

inwoners in de Cadixwijk in de toekomst, in 2009 waren dit er 480

200.000 m²

terrein ontwikkeld in Cadixwijk
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.