• Services: Totaalplanning, Duurzame stedelijke ontwikkeling, Ruimtelijke planning en ontwerp, Transportplanning
  • Sectoren: Cities, Financiële instellingen, Projectontwikkelaars

Heraanleg van de Guldenvlies- en de Waterloolaan in Brussel

Brussel - Het Brussels Gewest gaat de Guldenvlieslaan en Waterloolaan volledig heraanleggen. Zo wil de stad de belangrijke commerciële zone klaarmaken voor de toekomst. In de plannen voor de prestigieuze zone is er meer ruimte voor groen, staat de zwakke weggebruiker centraal en moet de auto wijken. Arcadis zorgde samen met Bruno Fortier en POLO Architects voor het ontwerp.

Transformatie voor Guldenvlies- en Waterloolaan

Brusselse commerciële zone maakt zich klaar voor de toekomst

Voorbeelden uit het buitenland tonen aan dat mensen die gaan shoppen, steeds meer belang hechten aan de kwaliteit van de omgeving. De Guldenvlies- en de Waterloolaan hebben nood aan een grondige heraanleg, zodat ze voldoen aan de noden van inwoners, handelaars en bezoekers. De openbare ruimte is momenteel vooral op de wagen gericht, maar zal transformeren naar een groene stadsboulevard waarin de zwakke weggebruiker centraal staat. Er komt meer ruimte voor voetgangers en fietsers krijgen een afgescheiden tweerichtingsfietspad. De bestaande bomenrij wordt verder uitgebreid, en grote banken en plantenbakken brengen meer groen in het straatbeeld.

Ook de auto wordt zoveel mogelijk geweerd:  het doorgaand verkeer zal aangemoedigd worden om in de tunnels te blijven. Ook in het aantal bovengrondse parkeerplaatsen wordt grondig gesnoeid; wagens zullen terecht kunnen in de talrijke ondergrondse parkings in de zone.  

Arcadis, Bruno Fortier en POLO Architects tekenden in 2016 al het winnende ontwerp van de ruimte. Het Brussels gewest heeft nu ook de nodige vergunningsaanvragen ingediend, zodat het project binnenkort kan starten.Vragen over dit project

Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.