• Services: Ruimtelijke planning en ontwerp, Totaalplanning, Duurzame stedelijke ontwikkeling, Transportplanning
  • Sectoren: Havens en waterwegen, Projectontwikkelaars, Energieopwekking en hernieuwbare energie

Haalbaarheidsstudie voor herinrichtingsplan van de Churchillsite

Antwerpen - Antwerpen - In opdracht van het Havenbedrijf Antwerpen onderzocht Arcadis de mogelijkheden om van de oude Opelsite, ook Churchillsite genaamd, een bedrijventerrein te maken met gedeelde faciliteiten en met een proeftuin waar bedrijven innovatieve ideeën ten volle kunnen ontwikkelen.

88

hectare

innovatieproeftuin

De Churchillsite biedt kansen voor innovatie, circulariteit en industriële symbiose

De projectsite Churchill Industriële Zone is een multimodaal ontsloten terrein met een oppervlakte van ongeveer 88 hectare. De zone bevindt zich in een industriële omgeving en vlakbij de grootste geïntegreerde petrochemische cluster in Europa. Hierdoor is een wisselwerking mogelijk met bestaande bedrijven en leveranciers. 

 
Arcadis onderzocht aan welke vestigingsvoorwaarden de site moet voldoen om de juiste partijen aan te trekken, op welke wijze bedrijven maximaal kunnen samenwerken, welke noden er zijn op vlak van nutsvoorzieningen om de dit project -met proeftuin- mogelijk te maken en hoe deze optimaal in het herinrichtingsplan geïntegreerd kunnen worden. De Haven van Antwerpen hecht veel belang aan innovatie, energietransitie en tewerkstelling en zoekt specifiek ook naar bedrijven die deze visie delen en clusterversterkend zijn. Arcadis verleent hiervoor ook expertise op gebied van ruimtelijk ontwerp, utilities, industriële symbiose.
 

Marian Lauwers: "De Churchillsite heeft veel potentieel als bedrijventerrein van de toekomst. We zijn erg trots om aan een toekomsttraject van deze omvang te kunnen meewerken, samen met een opdrachtgever die kansen op vlak van innovatie, circulariteit en industriële symbiose wil grijpen. 

Arcadis ziet havens immers ook als knooppunten in de circulaire economie. Reststoffen voor het ene bedrijf kunnen in dank worden aangenomen als grondstoffen voor het andere. Dit lukt het beste als de bedrijven, via een havengemeenschap, al samenwerken en indien het bedrijventerrein voldoende groot en gevarieerd is. Innovatie door industriële symbiose hoeft trouwens niet beperkt te blijven tot afvalstoffen of materialen uitwisselen, ook andere utilities komen misschien in aanmerking: uitwisselen van stoom, van energie, van warmte, van alle gradaties van grijs water in alle types samenstelling en temperatuur."


Resultaten

88

hectare

innovatieproeftuin

Vragen over dit project

Marian Lauwers

Consultant Master Planning & Sustainable Urban Development +32 473 87 12 96 Stel me een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.