• Services: Strategisch milieu advies
  • Sectoren: Publieke sector, Government and Municipalities

Duurzaamheid: de Europese Commissie geeft het goede voorbeeld

Europa - Door de invoering van het milieuzorgsysteem EMAS heeft de Europese Commissie haar werking duurzamer gemaakt, en een flinke som bespaard. Arcadis begeleidt de Commissie sinds 2009 om dit systeem voortdurend te verbeteren.

58 miljoen euro

bespaard door duurzaamheidsmaatregelen

1.513.000 m²

aan sites van de Commissie

58 miljoen euro bespaard

Duurzaamheid wordt stilaan een voor de hand liggend thema voor organisaties. Inspanningen om deze impact te verminderen zijn goed voor de reputatie van de organisatie, en hebben vaak ook positieve gevolgen voor de financiële resultaten. De Europese Commissie wil bedrijven aansporen om hieraan aandacht te besteden. Dit kan door het invoeren van een milieuzorgsysteem of Environmental Management System (EMS). Zo’n systeem laat toe om procedures en processen voor het verbeteren van milieuprestaties bij te houden, te monitoren, en te rapporteren.

De Europese Commissie heeft een Europees systeem ontwikkeld, het European Eco-Management and Audit Scheme (EMAS), om aan bedrijven het goede voorbeeld te geven. EMAS richt zich vooral op afvalpreventie, recyclage, duurzame mobiliteit, een efficiënt gebruik van grondstoffen (energie, water en papier), en een verlaging van de uitstoot van broeikasgassen. Het systeem wordt vandaag de dag toegepast op de sites in Brussel, Luxemburg en Grange (Ierland), en in vijf onderzoekscentra verspreid over Europa. In totaal gaat het over 1.513.000 m².

De Europese Commissie doet al sinds 2009 beroep op Arcadis om de milieuprestaties van haar organisatie en EMAS door te lichten, met het oog op het aanbrengen van verbeteringen waar mogelijk. Sofie Willems, projectleider: “De grootste uitdaging situeert zich op organisatorisch vlak. Om over te stappen naar een meer duurzame werking, moeten verschillende afdelingen van een organisatie samenwerken. Een interessant positief neveneffect van onze audits is dat verschillende afdelingen elkaar bijspringen in het behalen van de doelstellingen, wat voor betere resultaten zorgt, en tal van samenwerkingsprojecten.”
Celso Sanchez Martinez, EMAS Management Representative bij de Europese Commissie: “Het voordeel van het inschakelen van een externe partner is dat je het fenomeen “bedrijfsblindheid” voorkomt. Als je een lange tijd in een organisatie werkt, wordt het steeds moeilijker om te zien hoe de dingen beter kunnen. De experten van Arcadis hebben naast hun kennis ook een frisse, onbevangen kijk op de werking van de Commissie, en dat maakt vaak een verschil.”

Aanvankelijk betrof het project enkel de gebouwen in Brussel en Luxemburg, maar gaandeweg werd EMAS ook uitgerold in andere landen. “We kunnen rekenen op een netwerk van lokale experten in de landen waar de Commissie sites heeft. Zo konden wij ook daar voor hen dezelfde opdracht uitvoeren,” vertelt Sofie Willems.

De milieuresultaten van EMAS laten zich ook voelen op financieel vlak. De Europese Commissie heeft uitgerekend dat ze 58 miljoen euro heeft bespaard alleen al door de energiebesparingen in Brussel tussen 2005 en 2013. Dit komt neer op een besparing van 290 euro per werknemer per jaar, terwijl in 2013 de kosten voor het beheren van EMAS op 60 euro per werknemer per jaar werden geschat.

Resultaten

58 miljoen euro

bespaard door duurzaamheidsmaatregelen

1.513.000 m²

aan sites van de Commissie

6 jaar

samenwerking tussen Arcadis en de Europese Commissie

Vragen over dit project

Wouter Gevaerts

Directeur Business Development Environment Spanje, Portugal, Italië en België +32 486 64 29 96 Stel me een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.