• Services: Strategisch milieu advies, Contracting op vlak van bodemsanering, Milieuplanning en milieuvergunningen
  • Sectoren: Projectontwikkelaars, Havens en waterwegen, Natuurlijke rijkdommen

Openbaar onderzoek GRUP ‘Demervallei en Laak’ gestart: Arcadis ondersteunde Vlaamse Overheid in RUP en stelde volledig plan-MER op

België - Het openbaar onderzoek over het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) ‘Demervallei en Laak tussen Diest en Werchter’ is gestart. Het plan omvat aaneensluitende natuur- en landbouwgebieden, ruimte voor water, toerisme, recreatie en bescherming van het onroerend erfgoed. Arcadis ondersteunde de Vlaamse Overheid in het RUP en maakte het plan-MER op.

Hermeandering Vinkenberg, De Vlaamse Waterweg (2019)

In december 2016 beslisten alle betrokken besturen en de natuur- en waterbeheerders over de integrale visie op de Demervallei en Laak. Begin maart 2020 stelde de Vlaamse Regering het ontwerp GRUP in de gemeenten Aarschot, Begijnendijk, Diest, Rotselaar, Scherpenheuvel-Zichem en Tremelo voorlopig vast. Tijdens het openbaar onderzoek van 19 mei tot 17 juli kan iedereen de plannen inkijken en voorzien van opmerkingen en advies. Hierna zal de Vlaamse Overheid een beslissing nemen over de definitieve vaststelling van het plan.

Het GRUP zal ruimte creëren voor water en waterberging, kansen creëren voor toerisme, recreatie en stedelijke functies en monumenten en landschappen beter beschermen. Hiermee wordt de open ruimte maximaal behouden voor landbouw, natuur, bos, water en onroerend erfgoed.

Hermeandering
Arcadis is nauw betrokken bij het Sigmaplan die de vallei zal promoveren tot recreatieve hotspot en zal wapenen tegen de gevolgen van de klimaatverandering. Het heropenen van meanders is hierin een belangrijk onderdeel. In 2019 werd de oude meander aan de Vinkenberg tussen Scherpenheuvel-Zichem en Diest opnieuw geopend. Arcadis zorgde voor de nodige vergunningen, het ontwerp en MER-screening. Ook meander 13 en 14 tegenover kasteel Nieuwland in Aarschot werd eind mei opnieuw aangesloten op de Demer.

Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.