• Services: Programma- en projectmanagement, Projectmanagement, Bouwkunde, Civiele bouwkunde, Oplossingen op het gebied van water, Waterbeheer
  • Sectoren: Publieke sector, Government and Municipalities

De Seine-Scheldeverbinding: een onmisbare schakel in het Europese waterwegennet

Vlaanderen, België - Binnenvaart is in Europa van economisch belang, en vormt een waardig alternatief voor vrachttransport via verzadigde snelwegen. Het is in deze context dat we het project “Seine Schelde Vlaanderen” situeren. Dit project beslaat een aantal Vlaamse waterlopen die op de verbinding tussen de bekkens van beide rivieren liggen. Vlaanderen, Wallonië en Frankrijk slaan de handen in elkaar om dit netwerk te laten uitgroeien tot een volwaardige economische corridor. Arcadis, Sweco Belgium en Antea Group ondersteunen hierbij het Vlaamse agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV.

720.000 vrachtwagens

De binnenvaart zal in 2040 jaarlijks goed zijn voor 18 miljoen ton, het equivalent van 720.000 vrachtwagens

De Seine-Scheldeverbinding in Europa

 

De Seine-Scheldeverbinding is een vaarweg die deel uitmaakt van de corridor “Noordzee-Middellandse-Zee”. Deze reikt van Ierland via België en Nederland tot in Marseille. De corridor bestaat uit spoor- en wegverbindingen, luchthavens, havens, terminals voor overslag tussen weg en spoor, binnenwateren en rivieren zoals de Rhône. 

Europa investeert in deze en 8 andere corridors om groei en welvaart te creëren. Als resultaat zullen de 28 lidstaten goed verbonden zijn met elkaar, maar ook met de buurlanden en de rest van de wereld. Het doel is om tegen 2030 knelpunten weg te werken, infrastructuur te verbeteren, en het vervoer van passagiers en goederen te stroomlijnen.

De Seine-Scheldeverbinding maakt deel uit van de Europese transportcorridor tussen de Noordzee en de Middellandse Zee (paars). © INEA

 

Het is al jarenlang de intentie van de Franse, Waalse en Vlaamse bevoegde overheden om de Seine-Scheldeverbinding te upgraden, een project dat nu dankzij Europese subsidies het licht zal zien. De middelen zijn afkomstig van het TEN-T programma (Trans-European Transport Network) van het INEA (Innovation and Networks Executive Agency). De economisch belangrijke regio’s Le Havre, Rouen, Parijs en Vlaanderen worden zo verbonden. 

Het project: naar een volwaardige binnenvaartweg 

Tegen 2040 zal transport via binnenvaart stijgen naar een jaarlijks volume van 18 miljoen ton, wat bijna een verdubbeling is. 18 miljoen ton, dat zijn 720.000 vrachtwagens. Hiervoor is betere infrastructuur nodig. Een bijkomend positief effect is dat er een waardig alternatief is voor vrachttransport via onze verzadigde snelwegen. 

De huidige binnenvaartverbinding tussen Vlaanderen en Frankrijk wordt daarom opgewaardeerd om het Europese netwerk van waterwegen klaar te stomen voor schepen met een groter laadvermogen (> 4.400 ton). Met name het Canal du Nord in Frankrijk is voorlopig nog eerder een recreatieve waterloop. Maar ook in België is er behoefte aan verhoogde capaciteit.


Afbeeldingen: Waterwegen en ZeekanaalIn Vlaanderen is het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV verantwoordelijk voor een aantal aanpassingswerken, voornamelijk op de Leie en op het Noordervak van de Gentse Ringvaart richting het kanaal Gent-Terneuzen. Het gaat onder meer om het aanpassen van sluizen, het verhogen van bruggen en het verbreden van waterwegen. 

Seine Schelde Vlaanderen is echter meer dan investeren in een betere infrastructuur voor container- en duwvaartschepen. Het leven op en langs de waterweg stimuleren, duurzame oplossingen en een aangename leefomgeving, zijn stuk voor stuk prioriteiten van Waterwegen en Zeekanaal NV in dit project. Concreet zullen oevers op een ecologisch verantwoorde manier aangelegd worden, zullen oude rivierarmen in hun natuurlijke waarde hersteld worden, en worden er voetgangers- en fietspaden aangelegd. 

Meer details over de aanpassingen en de locaties zijn beschikbaar op de projectwebsite van Waterwegen en Zeekanaal NV. 

De opdrachtgever met raad en daad bijstaan 

Waterwegen en Zeekanaal NV heeft Arcadis, Sweco Belgium en Antea Group ingeschakeld om de eigen in-house expertise te versterken. In een tijdelijke handelsvereniging verstrekken de drie bureaus expertise (o.a. ruimtelijke ordening, financieel beheer, wetgeving), inhoudelijke en technische ondersteuning (engineering, werfopvolging, aanbestedingen), en administratieve ondersteuning (o.a. boekhouding, administratie, communicatie). 

Pieter Leyman, projectleider voor de Seine-Scheldeverbinding bij Arcadis: “In dit project stellen we ons als studiebureau eigenlijk aan de zijde van de opdrachtgever, om hen bij te staan en te helpen keuzes te maken. Dit is een aanpak waar we ervaring mee hebben. Op die manier worden dergelijke programma’s behapbaar voor de inrichtende overheid of organisatie.”

Resultaten

720.000 vrachtwagens

De binnenvaart zal in 2040 jaarlijks goed zijn voor 18 miljoen ton, het equivalent van 720.000 vrachtwagens

Vragen over dit project

Lieve Neirynck

Director Infrastructure +32486 473 011 Stel me een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.