• Services: Oplossingen op het gebied van water, Masterplanning, Duurzame stedelijke ontwikkeling, Ruimtelijke planning en ontwerp

Arcadis werkt mee aan de bescherming van de Belgische Kust tegen de gevolgen van klimaatopwarming

België - Door de veranderingen in het klimaat krijgen we in de toekomst te maken met periodes met extreme regenval, hitte, droogte en zeespiegelstijging. De kans is reëel dat de zeespiegel sterker zal stijgen dan tien jaar geleden werd aangenomen.

2050-2100

Visie
Complex Project Kustvisie

Arcadis onderzoekt de effecten op de natuur en de omgeving van de verschillende maatregelen en planalternatieven

Om in de toekomst een goede kwaliteit van de leefomgeving te behouden werkt Arcadis in opdracht van de Vlaamse regering mee aan het ‘Complex Project Kustvisie’, een langetermijnvisie waarin wordt nagedacht over de te nemen maatregelen.

Wat is nodig om de kustbescherming op peil te houden als dergelijke evolutie zich voltrekt? Hoe kunnen we het veiligheidsniveau garanderen, ook op lange termijn, na 2050? En kunnen we maatregelen treffen die ook op andere terreinen meerwaarde creëren?

Na het Masterplan kustveiligheid, dat onze veiligheid tegen overstromingen garandeert tot 2050, werkt de Vlaamse regering een langetermijnvisie uit tot 2100, nl. Complex Project Kustvisie. Arcadis werd samen met Ecorys aangesteld om verschillende scenario's en planalternatieven mee uit te werken en de effecten hiervan op de natuur en omgeving, en de financiële gevolgen, te onderzoeken.

Kris Casteleyn, teammanager Water: 

"Onze groeiende steden, ecosystemen en gemeenschappen beschermen tegen de effecten van klimaatopwarming vormt één van de grootste uitdagingen voor de wereld van morgen. Naast de verdere groei van onze steden zullen we in de toekomst nog meer richting de kust trekken voo verkoeling. Arcadis is uitgegroeid van Nederlandse dijkenbouwer in 1888 naar wereldwijd consultant op gebied van kustresistentie, klimaatbestendigheid en watermangement nu. We werken mee aan Wuhan Sponge City in China, New York Flood Resilience, klimaatbestendig Rotterdam, stormvloedkering in Nieuwpoort… We verbeteren de kwaliteit en veiligheid van stedelijke en kustgebieden, van kust-, rivier en delta ecosystemen en we zijn erg trots deze wereldwijde expertise nu ook aan te wenden voor het ontwerpen en beschermen van de Belgische kust.

Ons team zal opereren vanuit ons kantoor in Gent en bestaat niet enkel uit ingenieurs, maar ook uit hydro-geologen, ecologen, klimatologen, offshore mer-deskundigen, bio-ingenieurs, ruimtelijke planners en ontwerpers, landschapsarchitecten, projectmanagers, …."

Meer info:

www.kustvisie.be 


Resultaten

2050-2100

Visie

Vragen over dit project

Kris Casteleyn

Teammanager Water - Consultant +32 495 23 97 44 Stel me een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.