• Services: Duurzame stedelijke ontwikkeling, Oplossingen op het gebied van water, Bodemonderzoek en -sanering van terreinen
  • Sectoren: Energieopwekking en hernieuwbare energie, Water

Stijgende zeespiegel: zo beschermen we ons tegen natte voeten in 2100

West-Vlaanderen - De aarde warmt op met veranderende klimaten tot gevolg. Dat merken we nu al aan de warmere en drogere zomers of de onstuimige onweersbuien die onze straten blank zetten. Ook de zeespiegel stijgt door de smeltende ijskappen en de kans is zelfs reëel dat deze sneller zal stijgen dan tien jaar geleden werd aangenomen. Onze Belgische kust en het achterliggende gebied zijn erg kwetsbaar voor de gevolgen van de klimaatverandering. Dat heeft te maken met de bebouwing, de lage ligging en de manier waarop we dat gebied gebruiken. Hevigere stormen en de stijgende zeespiegel zetten de kustbescherming steeds meer onder druk. De toegankelijkheid van de kusthavens komt in het gedrang en ook het hinterland wordt met problemen geconfronteerd. Zo zal de afwatering naar de Noordzee moeilijker verlopen en zullen de polders verder verzilten.

Visie 2050 – 2100

kustbescherming

3 m

zeespiegelstijging

Visie tot 2100

De Vlaamse overheid werkt al aan de kustbescherming via het ‘Masterplan Kustveiligheid’ dat sinds 2011 in alle kustgemeenten in uitvoering is en onze kustregio moet beschermen tot 2050. Recente studies tonen aan dat de zeespiegel sneller zal stijgen en dat de voorziene maatregelen niet meer zullen volstaan om de volledige kust ook na 2050 te beveiligen tegen overstromingen.

Daarom werkt de overheid nu ook aan een langeretermijnvisie tot 2100: het ‘complex project Kustvisie’. Dit plan houdt rekening met een zeespiegelstijging tot 300 cm, daar waar het masterplan slechts 80 cm in rekening neemt. Arcadis en Ecorys zijn aangesteld om mee verschillende scenario's en planalternatieven uit te werken waarbij we ook de effecten op natuur en omgeving en de financiële gevolgen onderzoeken. Dit project zal onder andere ook bepalen waar de toekomstige kustlijn komt te liggen, hoeveel ruimte er nodig is om hier een kustbescherming te realiseren, via welke soort maatregelen dit kan gebeuren, en hoe we win-winsituaties kunnen creëren voor zowel de economie (recreatie, toerisme, blauwe economie, landbouw, visserij …) als de natuur. 

Kris Casteleyn, Teammanager Water: “Arcadis is uitgegroeid van Nederlandse dijkenbouwer in 1888 tot wereldwijd consultant op gebied van kustresistentie, klimaatbestendigheid en watermanagement nu. Zo werken we mee aan ‘Wuhan Sponge City’ in China, New York Flood Resilience, Klimaatbestendig Rotterdam en de stormvloedkering in Nieuwpoort. We verbeteren de kwaliteit en veiligheid van stedelijke en kustgebieden en wenden deze wereldwijde expertise nu ook aan voor het ontwerpen en beschermen van onze eigen Belgische kust.”

 

Flexibel en adaptief

Met het ‘complex project Kustvisie’ beschermen we onze kust, zijn inwoners en de natuur ook na 2050 tegen overstromingen en stormen uit zee. Nog steeds ontwikkelen zich elke dag nieuwe inzichten over de klimaatverandering en de effecten hiervan op onze aarde. Oplossingen moeten dus mee kunnen evolueren met de ontwikkelingen die zich voordoen. Met dit project creëren we maatregelen die flexibel, adaptief en robuust zijn om ons zo goed mogelijk te beschermen tegen extreme klimaatveranderingen in de toekomst.

Vanuit ons kantoor in Gent werken we aan dit project met een team van ingenieurs, hydro-geologen, ecologen, klimatologen, offshore mer-deskundigen, bio-ingenieurs, ruimtelijke planners en ontwerpers en landschapsarchitecten. 

Resultaten

Visie 2050 – 2100

kustbescherming

3 m

zeespiegelstijging

Vragen over dit project

Kris Casteleyn

Teammanager Water - Consultant +32 495 23 97 44 Stel me een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.