Arcadis combineert digitale innovatie met eigen inzichten voor wegenbeheerplan Meise.

Meise - De Belgische gemeente Meise is de eerste gemeente in België waar deze technologie wordt toegepast. Ze zetten hiermee een belangrijke stap voorwaarts in de professionalisering van het patrimoniumbeheer alsook in de transparantie van bestuur naar de burger toe.

De aanpak is eenvoudig en efficiënt:


  • CycloMedia, partner van Arcadis, rijdt met een camerawagen doorheen de gemeente, fotografeert de 300 km straten en gewestwegen van Meise en maakt tegelijkertijd, door middel van LiDAR-technologie, een 3D-scan van de hele gemeente.
  • In een eerste fase zal Arcadis de beelden analyseren met AI-algoritmes die defecten (zoals dwarsscheuren, dieptescheuren, putten…) aan het wegdek en voetpaden kunnen herkennen, kwantificeren en verwerken tot een MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP).
  • De tweede fase is een analyse van de data door Arcadis experts om tot een verfijning van het automatisch gegenereerde MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP) te komen.
  • De derde fase is het samenbrengen van het geoptimaliseerde MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP) met de kennis van de technische dienst van de Gemeente Meise (onder leiding van Patrick Fierens) zodat het MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP) kan omgezet worden in een beleidsplan dat gebaseerd is op objectieve criteria en bestuursprioriteiten.

Roel Anciaux, Schepen van Openbare Werken in Meise: "Zoals alle gemeenten moet ook Meise zorgzaam omspringen met de centen die de bevolking ons geeft. Daarnaast was er duidelijk nood aan het opmaken van en werken met een objectieve prioriteitenlijst. Welke straten eerst aan beurt komen voor vernieuwing mag niet langer afhangen van wie er woont of wie het luidst roept. Het inventariseren van de straten gekoppeld aan het opmaken van een objectieve prioriteitenlijst slaat vele vliegen in één klap. Met dit systeem kunnen we én de kwaliteit van onze straten verbeteren én we geven het geld uit waar het nodig is. Bovendien kunnen we deze prioriteitenlijst ook transparant communiceren naar onze bevolking zodat ze weten wanneer hun straat aan de beurt komt.”

"Steden en gemeenten hebben meer en meer nood aan objectieve data," vervolgt Dirk Vanderlinden, Strategic Lead Operate & Maintain Arcadis België. "We zijn ervan overtuigd de combinatie van AI en menselijke inzichten een grote meerwaarde betekent om problemen gestructureerd aan te pakken. Deze wegenbeheerexpertise werd door Arcadis al succesvol toegepast op autosnelwegen in Nederland. In België werd het algoritme verder ontwikkeld voor wegen binnen steden en gemeenten en gewestwegen.

 

LiDAR 

LiDAR is een acroniem voor “LIght Detection And Ranging of Laser Imaging Detection And Ranging”. LiDAR is een technologie die de afstand tot een object of oppervlak bepaalt door middel van het gebruik van laserpulsen. LiDAR werkt volgens hetzelfde principe als radar: een signaal wordt uitgezonden en zal enige tijd later door reflectie weer worden opgevangen. De afstand tot het object of oppervlak wordt bepaald door de tijd te meten die verstrijkt tussen het uitzenden van een puls en het opvangen van een reflectie van die puls. Het verschil tussen LiDAR en radar is dat LiDAR gebruikmaakt van laserlicht terwijl radar gebruikmaakt van radiogolven.

Hierdoor kunnen met LiDAR veel kleinere objecten worden gedetecteerd dan met radar. Het eindresultaat van een LiDAR-scan is een puntenwolk van de buitenomgeving en deze puntenwolk kan door middel van de juiste software omgezet worden in, onder andere, een bruikbaar 3D-model van de buitenomgeving.

Vragen over dit project

Dirk Vanderlinden

Senior Consultant Asset Management +32 476 98 58 43 Stel me een vraag

Katrien Hermans

Marketing & External Communications Manager +32 496 19 90 97 Stel me een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.