• Services: Ontwerp, Masterplanning
  • Sectoren: Government and Municipalities, Cities, Transport

Arcadis stippelt route uit voor de nieuwe fietssnelweg F34 aan de kust

Gent - De fietssnelweg zal een aantrekkelijk, milieuvriendelijk en veilig alternatief zijn voor het woon-werkverkeer en biedt een grote meerwaarde voor het toerisme van Knokke tot in de Panne.

Arcadis trace l’itinéraire de la nouvelle autoroute cyclable F34 à la Côte.

De fietssnelweg zal ook een aantrekkelijk, milieuvriendelijk en veilig alternatief zijn voor het woon-werkverkeer.

In opdracht van de provincie West-Vlaanderen en departement MOW werd Arcadis aangesteld om een traject uit te tekenen voor de F34, ook wel de fietssnelweg Kust genoemd. In samenwerking met de kustburgemeesters zal in een eerste fase zal gezocht worden naar een traject tussen Oostende en Zeebrugge, omdat daar de kansen voor realisatie op korte termijn het grootst zijn. Het is de bedoeling dat het tracé zo veel mogelijk de Koninklijke Baan N34 volgt. De fietssnelweg moet vier meter breed zijn en er zal ook rekening gehouden worden met zachte bochten en zo weinig mogelijk hellingsgraden en kruisingen met andere verkeersstromen. 
 
"We zien dit project breder dan enkel het opmaken van een masterplan voor een fietssnelweg. Het dient een basis te vormen voor een ruimer mobiliteitsverhaal aan de kust. We willen de fietssnelweg verknopen met andere vervoersnetwerken, met verbindingen naar trein, tram, bus, (deel)fiets en (deel)auto. De Koninklijke Baan wordt op die manier een attractieve, veilige en herkenbare multimodale boulevard.  Zo werken we aan een duurzame mobiliteitsinfrastructuur, gericht op de toekomst." zegt Katelijne Vanhoutte, Urban Developer bij Arcadis. 

De ambities voor de fietssnelweg Kust liggen hoog. Zo zal de fietssnelweg op verschillende plaatsen een breedte van zes meter of meer zal krijgen zodat ook wandelaars, kinderen, gocarts,… deze kunnen gebruiken zonder de snelle fietser te hinderen. Dergelijke aantrekkelijke en kwalitatieve infrastructuur stimuleert de modal shift. 
 

Fietssnelwegen

Fietssnelwegen zijn een antwoord op de nood aan vlotte en veilige fietsverbindingen voor de dagelijkse verplaatsingen naar school of naar het werk. Ze bieden een alternatief voor verplaatsingen met de auto en mikken op fietsverplaatsingen die over een langer tracé lopen en een hogere fietssnelheid aankunnen.
 
Fietssnelwegen kenmerken zich door een comfortabele ondergrond, een breedte van 4 meter en zoveel mogelijk voorrang voor de fietsers. Ze beantwoorden zo aan de trend van meer elektrische fietsen, racefietsen, bakfietsen, cargofietsen, speedpedelecs, enz. Deze fietsen vragen brede tracés in een zo recht mogelijke lijn met zo weinig mogelijk kruisingen.
 
Arcadis werkt reeds mee aan de fietssnelwegen Antwerpen-Lier, Lier-Aarschot en de Albertkanaalroute.

Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.