• Services: Duurzame stedelijke ontwikkeling, Ruimtelijke planning en ontwerp, Totaalplanning
  • Sectoren: Cities, Government and Municipalities

Arcadis helpt Gent waterbestendiger te maken

Gent, België - Klimaatverandering zal een grote impact hebben op onze steden. De economie, de opgebouwde infrastructuur en de menselijke gezondheid zullen onder druk staan door zowel een verhoogde frequentie en intensiteit van regen en storm als langdurigere droogte, meer warme dagen en andere windpatronen. De gevolgen hiervan zijn nu al merkbaar via materiele, economische en volksgezondheidsschade (stedelijke wateroverlast, hittestress, smogvorming / fijn stof, verdroging).

Klimaatbestendig Gent

Gent is een toonbeeld in Europa op gebied van duurzaamheid

Het besef groeit dat dit niet meer uitsluitend met technische maatregelen is op te vangen (bijvoorbeeld grotere rioolbuizen of mechanische koeling), maar dat een integrale aanpak noodzakelijk is: gericht op de waterketen en de leefomgeving. Om in de toekomst een goede kwaliteit van die leefomgeving te behouden en maatschappelijke kosten te vermijden werkt Arcadis, samen met de Universiteit Gent en KULeuven, mee aan een kwetsbaarheidsanalyse bij wateroverlast in Gent, meer bepaald het in kaart brengen van de impact en risico’s in Gent wanneer zich matige tot extreme wateroverlast vanuit de waterlopen of de riolering voordoet.

In de studie worden de aandachtslocaties in kaart gebracht, het risico geanalyseerd, de economische en materiële schade en slachtoffers die wateroverlast met zich kan meebrengen gekwantificeerd, en dit voor verschillende klimaatscenario’s. 
Aan de hand van een oplijsting van concrete remediërende maatregelen wordt getoond waar de mogelijkheden liggen voor de aanpak van wateroverlast en verduurzaming van het gebied. Om tot deze succesvolle transformatie te komen dienen ook hindernissen genomen te worden. Ze worden uitgewerkt in een beleidsmatig rapport met conclusies en beleidsvoorstellen op maat van de stad Gent en kijken verder vooruit naar wat hierbij de rolverdeling kan zijn tussen overheid en private partners.

Gent is een waterrijk gebied met een aantrekkelijke, historische binnenstad. Volgens Kris Casteleyn, teamleader watermanagement bij Arcadis, zijn steden zich erg bewust van de klimaatverandering en de verantwoordelijkheid die zij dragen om hierop te anticiperen. Klimaatstad Gent is een toonbeeld in België én Europa op gebied van duurzaamheid en wij zijn erg trots om onze expertise op gebied van duurzame en waterbestendige steden voor de Stad Gent te kunnen inzetten.
Deze kwetsbaarheidsanalyse kadert in een ruimer klimaatadaptatieplan en ligt aan de basis van een langetermijnvisie en de te nemen maatregelen en investeringen op gebied van waterbeleid en klimaatadaptatie.


Vragen over dit project

Kris Casteleyn

Teammanager Water - Consultant +32 495 23 97 44 Stel me een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.