• Services: Civiele bouwkunde, Stabiliteitsstudies, Milieuplanning en milieuvergunningen, Bouwbeheer en werfopvolging, Projectmanagement
  • Sectoren: Government and Municipalities, Snelwegen en Intelligente transportsystemen

Nieuwe snelweg naar Brugse zeehaven ontsluit polderdorpen, met respect voor het landschap

West-Vlaanderen, België - Eind 2017 gaat de A11 open, een nieuwe snelweg die Brugge met de kust verbindt. De nieuwe weg lost niet alleen verkeersproblemen op, maar past door het ontwerp ook perfect in het polderlandschap.

12 km

nieuwe snelweg

3.000.000

voertuigen zullen jaarlijks over de A11 rijden

3.000.000 voertuigen zullen jaarlijks over de A11 rijden

De A11 is een nieuwe snelweg die de N31 in Brugge met de N49 in Westkapelle (Knokke-Heist) verbindt. Het is een van de “missing links” in het Vlaamse wegennet. De A11 zal zorgen voor een vlotte doorstroming naar de haven en de kust. Zo wordt de haven in Zeebrugge, die blijft groeien, beter bereikbaar voor vrachtverkeer. Maar ook het lokale verkeer vaart er wel bij: door de aanleg van de A11 is er minder vrachtverkeer op de lokale wegen. Hierdoor stijgt de verkeersveiligheid, en daalt de overlast in de omliggende dorpen. Samen met de nieuwe weg worden ook extra lokale verbindingen aangelegd, en 15 kilometer veilige fietspaden. Deze ingrepen verhogen de leefbaarheid en de woonkwaliteit in de streek. Tot slot raken via de nieuwe snelweg ook de kusttoeristen vlotter op hun bestemming.

Ondersteuning voor de opdrachtgever

De A11 is een project van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) van de Vlaamse overheid. Het project wordt door de private projectvennootschap Via A11 (met als private aandeelhouders Jan De Nul, Van Laere, Franki Construct, Aswebo, Aclagro en TDP) uitgevoerd onder een DBFM-overeenkomst (Design, Build, Finance, Maintain), een vorm van publiek-private samenwerking. Samen met studie- en adviesbureau Technum heeft Arcadis AWV ondersteund bij het plannen, ontwerpen en aanbesteden van het project. Deze fase, die nu afgerond is, omvatte onder andere de milieueffectenrapportering (project-MER), de optimalisatiestudie, het referentieontwerp, en het begeleiden van AWV bij de aanbestedingen en de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag. Intussen zijn de werkzaamheden gestart, en bieden Arcadis en Technum administratieve en technische ondersteuning aan de opdrachtgever. De opdracht is om de correcte naleving van de DBFM-overeenkomst door de uitvoerders te bewaken. Concreet beheren en controleren Arcadis en Technum de technische documenten, en zijn er drie werfopzichters permanent aanwezig op de site.

Respect voor landschap en natuur

De A11 wordt trouwens niet zomaar dwars doorheen het landschap getrokken. In de milieueffectenrapportering (project-MER) gaven Arcadis en Technum aanbevelingen om de impact op de natuur en het polderlandschap te beperken. Dankzij de ecopassages en de slim ontworpen kruisingen met waterwegen vormt de weg geen barrière voor de fauna en flora. Verder blijft ook de impact op het traditionele polderlandschap beperkt. Een viaduct van 1,4 kilometer lang belemmert door de slanke structuur het zicht op de omgeving niet. Een ander voorbeeld is het deel van de A11 dichtbij Westkapelle, waar een deels open tunnel wordt aangelegd. Op die manier blijft het landschap bewaard en is er geen hinder voor de natuur in dit gebied, dat als Europees vogelrichtlijngebied is erkend.

Een project van formaat

Karel Standaert, projectleider van Arcadis: “Het project is voor alle partijen een bijzonder grote uitdaging. Dit komt door de schaal van het project, het aantal disciplines dat aan bod komt, en de snelheid waarmee het project wordt uitgevoerd. Verder is ook de DBFM-overeenkomst een extra complexiteit. We hebben al veel bijgeleerd.”
“Het is een heel sterk project geworden: dankzij de lokale inspraak wordt het project volop gesteund door de bewoners. Dit heeft natuurlijk ook te maken met de vele maatregelen om de impact op de omgeving te beperken,” besluit Karel Standaert.

Resultaten

12 km

nieuwe snelweg

3.000.000

voertuigen zullen jaarlijks over de A11 rijden

15 km

nieuwe fietspaden
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.