• Masterplanning

Ruimtelijke planning en ontwerp

Ruimtelijke plannen vormen de weegslag van een ruimtelijke visie en zijn bijgevolg een cruciale stap tussen visievorming en realisatie.

Marian Lauwers

Consultant Master Planning & Sustainable Urban Development +32 473 87 12 96 Stel me een vraag
Städteplanung

We willen meebouwen aan een duurzame leefomgeving. Hierbij is het belang van ruimtelijke planning enorm groot. Door een goede vertaling van een ontwerp in een wetgevend kader, zijn we in staat mogelijkheden te creëren voor de toekomst. We zetten het ruimtelijk planningsinstrumentarium in als middel om het beoogde ambitieniveau te bereiken. Of het nu gaat om een ruimtelijk structuurplan (GRS), ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP), MER-screening, woonbeleidsplan of vergunningsaanvraag, door een zorgvuldige opmaak verhogen we de haalbaarheid van projecten.

Door onze ervaring in het ontwerpen en plannen van diverse ontwikkelingen kunnen we het juiste proces detecteren en vorm geven. Hierbij brengen we de verschillende doelstellingen bij elkaar om te komen tot een ruimtelijk plan en proces, aangepast aan de noden van de gebruikers en de draagkracht van de omgeving.

Vragen over deze competentie

Marian Lauwers

Consultant Master Planning & Sustainable Urban Development +32 473 87 12 96 Stel me een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.