• Oplossingen op het gebied van water

Watervoorziening en -behandeling

De wereldbevolking is immens en tegelijkertijd is er zo weinig bruikbaar water. We moeten zorgzaam en efficiënt omspringen met wat we hebben.

Tine Ostijn

Commercieel verantwoordelijke Water +32 473 78 23 84 Stel me een vraag

De watervoorziening is van levensbelang voor onze samenleving. Zonder directe toegang tot schoon en duurzaam water kunnen wij niet leven. Zorgen voor een veilige en duurzame watervoorziening is echter niet zo eenvoudig als het lijkt en kan zelfs erg complex zijn.

Wij passen geavanceerde technologieën toe om aan de immer veranderende kwaliteitseisen voor drinkwater en faciliteiten voor afvalwater te voldoen. Onze internationale teams zorgen ervoor dat onze klanten volgens de lokale regelgeving en met een minimale milieu-impact opereren. We helpen de samenleving bij de uitbreiding en diversifiëring van hun watervoorziening.

Gerelateerde diensten

• Bevoorradings- en zuiveringssystemen

• Afvalwaterzuiveringssystemen

• Ontzilting en hergebruik

Vragen over deze competentie

Tine Ostijn

Commercieel verantwoordelijke Water +32 473 78 23 84 Stel me een vraag