• Milieuoplossingen

Milieuplanning en milieuvergunningen

Bij het voorbereiden en realiseren van een plan of project is het van cruciaal belang om de ware impact goed in te schatten. Wij bieden onze klanten een totaalproces aan waarbij we hen helpen de potentiële hinderpalen proactief te identificeren (stakeholder management). Daarnaast helpen we hen bij het optimaliseren van het proces waar de opstelling van het MER (milieueffectenrapport) deel vanuit maakt. Zo wordt het plan en/of project optimaal gedragen en komt de verwezenlijking ervan minimaal in het gedrang.

Hervé Van Achter

Manager Milieuplanning en Milieuvergunningen +32 471 791 789 Stel me een vraag

Bij het uitvoeren van grote investeringsprojecten, zoals infrastructuurverbeteringen, en de uitbreiding of bouw van een nieuwe site, is het cruciaal dat bedrijven de volledige sociale en milieu-impact van hun plannen goed beoordelen en begrijpen. Daarnaast moeten de plannen ook voldoen aan de lokale regelgeving. In een wereld waar men steeds meer milieubewust is, is een langetermijnvisie noodzakelijk.

De experts van Arcadis werken proactief samen met onze klanten bij het opstellen van een MER en helpen hen om de impact van hun voorstellen beter te begrijpen. Onze input helpt onze klanten in het maken van de juiste investeringsbeslissingen en zorgt ervoor dat alle milieuvergunningen gehaald worden. Onze experts beheersen alle vaardigheden die nodig zijn voor een MER.


Vragen over deze competentie

Hervé Van Achter

Manager Milieuplanning en Milieuvergunningen +32 471 791 789 Stel me een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.