• Cost management

Asset Management

De activiteit “Asset Management - Operate & Maintain” is het begeleiden van onze klanten bij het strategische en operationele beheer van hun assets. In een snel veranderende bedrijfsomgeving kan een flexibele langetermijnstrategie bedrijven helpen om hun gebouwen en infrastructuur efficiënter en rendabeler te beheren.

Asset Management – Operate & Maintain kent een steile opmars in de markt van bedrijf- en gebouwbeheer

De methodiek van Asset Management - Operate & Maintain - bestaat uit 5 verschillende stappen.


Definieer
Voor een “Operate & Maintain” opdracht beginnen we steevast met de afbakening van de scope met de klant.
We doen dit door middel van een reeks gesprekken en interviews waarbij enerzijds de focus ligt op luisteren naar de klant en anderzijds het stellen van heel gerichte vragen.

Meet
In de tweede stap gaan we het terrein op en pluizen we de beschikbare documentatie (plannen, beschrijvingen, …) uit om een meetbare setup te hebben als startpunt.
In de praktijk betekent dit vaak dat we voor de klant een coherente inventaris maken op basis van de door ons voorgestelde methodiek (meestal 6P in combinatie met NEN2767).

Analyseer
Van zodra we het overzicht hebben, gaan onze experten aan de slag. Zij bekijken de gebouwen, bouwdelen en bijhorende installaties vanuit hun expertise en toetsen die af aan marktconforme ijkpunten (benchmarks).

Implementeer
In heel wat gevallen geeft de klant ons daarna de opdracht om de gedane voorstellen (al dan niet in bijgestuurde vorm op basis van de extra context die eraan toegevoegd is) om te zetten in concrete actieplannen en ze uit te voeren.

Controleer
Eenmaal de nieuwe situatie geïmplementeerd is, moet ze ook op kruissnelheid gehouden worden. Monitoring, controle en bijsturing op middellange en lange termijn zijn essentieel.


Het 6P model legt de juiste accenten door te vertrekken vanuit “Personen, Plaats en Processen”, het juiste Product voor de klant uit te werken en ervoor te zorgen dat de Performantie van de assets stijgt (bij voorkeur aan een constante of zelfs lagere Prijs).
Vragen over deze competentie

Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.