• Contractoplossingen

Geschillen voorkomen

De kosten voor contractuele geschillen kunnen hoog oplopen. Ook hier geldt de zegswijze “beter voorkomen dan genezen”. Een goede en weldoordachte strategie is essentieel.

Konfliktprävention

De totale financiële waarde van geschillen in de bouw- en infrastructuursector neemt elk jaar toe. Het wordt steeds belangrijker om geschillen te voorkomen. Bij Arcadis begrijpen we dat partijen het op een bepaald moment niet eens kunnen raken. Wij helpen onze klanten bij het voorkomen van geschillen in de post-contractuele fase.

We helpen hen niet alleen om bij aanvang van het project mogelijke valkuilen te ontwijken, maar ook om de progressie te bewaken en zo het risico op een geschil zoveel mogelijk te beperken.

Gerelateerde diensten:

  • Tactische analyse van belangrijke projectrisico’s
  • Contractadministratie en -management
  • Het bewaken van progressie en resultaat
  • Risicoanalyse van het contractschema
  • Gespecialiseerde planning & controle van het project
  • Updates over de voortgang en audits

Vragen over deze competentie

Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.