• Transport

Spoorwegen

De snel toenemende verstedelijking, krimpende budgetten en het kwetsbare milieu vereisen een innovatieve aanpak voor moderne infrastructuur. Dankzij onze expertise op vlak van spoorwegvervoer en onze vernieuwende manier van denken, verzekeren wij onze klanten van een betere performance en verbinden wij gemeenschappen wereldwijd.

Prestaties verbeteren met totaaloplossingen op het vlak van mobiliteit

In 2050 zal de wereldbevolking gegroeid zijn tot bijna 10 miljard. Deze megatrend leidt tot een snel toenemende verstedelijking. Dit vraagt om een modern en geïntegreerd infrastructuurnetwerk van wegen, spoorwegen, havens en waterwegen, luchthavens, energiecentrales en communicatienetwerken. De nood aan duurzame oplossingen voor problemen op het vlak van klimaatverandering, kwetsbare omgevingen en de schaarste van natuurlijke hulpbronnen wordt steeds dringender.

In samenwerking met onze klanten creëert Arcadis slimme transportsystemen die gemeenschappen nu en in de toekomst met elkaar verbinden. Dankzij onze internationale aanwezigheid heeft Arcadis de expertise en ervaring om zelfs de meest veeleisende spoorweginfrastructuur te kunnen plannen, ontwerpen, bouwen en beheren. Door onze samenwerking met publieke en private klanten hebben wij een grondige kennis ontwikkeld over regionale, macro- en micro-economische drijfveren. Met onze frisse blik en innovatieve denkwijzen creëren wij oplossingen voor de meest complexe transportproblemen.

Al onze activiteiten voldoen aan de hoogste normen op vlak van veiligheid, kwaliteit en effectiviteit. Onze ontwerpen zijn ontwikkeld volgens de strengste veiligheidsnormen ter wereld en bij het (her)inrichten van land zorgen we voor een goede balans met het natuurlijke habitat.

Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.