• Transport

Havens en waterwegen

Transport over zee speelt een essentiële rol in de wereldeconomie. Door de groeiende vrachtvolumes stijgt de vraag naar meer en betere infrastructuur en een hogere operationele efficiëntie van bestaande en nieuwe infrastructuur. Schepen worden steeds groter om tegemoet te komen aan de vraag en havens moeten investeren om bij te blijven.

Duurzame oplossingen voor havens en waterwegen

De laatste tien jaar is de internationale scheepvaart fors gegroeid. Oorzaken hiervoor zijn de toenemende wereldhandel, de ontwikkeling van de Afrikaanse, Latijns-Amerikaanse en Aziatische markt en de relatief lage transportkosten door schaalvergroting. De vraag naar bulk- en containerterminals en distributiecentra is navenant. De globalisering zorgt bovendien voor meer concurrentie tussen havens onderling, en de vraag naar een efficiëntere werking in de sector.

Inspelen op deze groei is een enorme uitdaging en vereist een uitgebreide knowhow en expertise in verschillende domeinen. Wij helpen onze klanten tijdens de volledige duur van een project: van strategische onderzoeken, conceptuele planning en ontwerp tot transactionele diensten. Betrouwbaarheid, een betere efficiëntie en veiligheid zijn key in onze aanpak. Wij weten hoe we assets kunnen onderhouden, beheren en vernieuwen voor optimale veiligheid, minimale impact op het milieu en maximale benutting gedurende de volledige levenscyclus.

Dankzij ons uitgebreide internationale netwerk combineert Arcadis wereldwijde aanwezigheid met lokale knowhow. Wij bundelen onze jarenlange ervaring op vlak van havens en waterwegen met innovatieve oplossingen. Dit resulteert in een geïntegreerde aanpak voor ’s werelds meest complexe infrastructuurprojecten.

Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.