• Publieke sector

Onderwijs

Wij helpen onze klanten bij het creëren en beheren van een leeromgeving die ook daadwerkelijk tot betere leerprestaties leidt. Onze uitgebreide sectorkennis en onze jarenlange ervaring komen hierbij goed van pas. We reiken oplossingen aan voor scholen, hogescholen en universiteiten over de hele wereld.

Bildung und Erziehung

Wij werken samen met onze klanten bij het ontwerpen en beheren van efficiënte leeromgevingen, en dit zowel voor scholen, hogescholen en universiteiten.

De bevolkingscijfers groeien steeds verder. Daarmee groeit ook de noodzaak aan voldoende kwalitatieve leeromgevingen voor onze kinderen. Wij begrijpen de huidige en toekomstige behoeften van de onderwijssector en stellen bouwprogramma’s en masterplannen op die hieraan tegemoetkomen. 
Daarnaast helpen wij scholen en andere onderwijsinstellingen bij het optimaliseren, beheren en onderhouden van hun assets. Wij bieden oplossingen op maat waardoor onze klanten hun operationele kosten kunnen verlagen en het geld correct en waardevol kunnen investeren.

Arcadis werkt voor publieke en private klanten. Daarnaast hebben wij ook heel wat ervaring met publiek-private samenwerkingsvormen (PPS).

Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.