• Sectoren

Energieopwekking en hernieuwbare energie

Leveranciers staan voor de enorme uitdaging nieuwe manieren te vinden om voldoende energie te genereren voor de wereldbevolking, en tegelijkertijd de nadelige neveneffecten voor het milieu te vermijden. Alternatieve, hernieuwbare en duurzame energiebronnen zijn noodzakelijker dan ooit om aan de groeiende vraag naar energie te voldoen.

Nathalie Ritzky

Commercieel verantwoordelijke Private sector +32 475 45 61 37 Stel me een vraag

De mensen van Arcadis kennen de problemen waarmee onze klanten in de energiesector te maken hebben als zij hun marktpositie willen behouden en het maximale uit hun investering willen halen. De razendsnel toenemende vraag, de zoektocht naar duurzame oplossingen en het verlagen van de koolstofuitstoot – stuk voor stuk onderwerpen die bij bedrijven wereldwijd hoog op de agenda staan.

Bovendien hebben leveranciers in toenemende af te rekenen met wet- en regelgeving op het gebied van milieu-effecten en -bescherming. Arcadis beschikt over ruime ervaring in milieu- en veiligheidsadviezen voor wind-, zonne-, kern- en thermische energie en waterkracht.

Klanten moeten gigantische bedragen investeren in de planning om tegemoet te komen aan de groeiende vraag. Projecten hebben dus een strak tijdsschema en moeten binnen de begroting worden gerealiseerd. Onze kracht ligt in de kennis van de sector en in de inzet van multidisciplinaire teams. Onze expertise is gericht op het verminderen van risico's. Onze dienstverlening beslaat de totale keten van planning, strategische analyse en milieustudies tot ontwerp en technische ontwikkeling van de infrastructuur.

Dankzij ons wereldwijde netwerk kunnen we al onze kennis en ervaring met projecten bundelen. Die deskundigheid passen we dan toe op specifieke lokale situaties en wensen. Deze deskundigheid plus onze benadering van stakeholdermanagement zorgen ervoor dat wij werkelijk resultaten voor onze klanten behalen.

Vragen over deze sector

Nathalie Ritzky

Commercieel verantwoordelijke Private sector +32 475 45 61 37 Stel me een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.