• Viewpoint

Zelfrijdende voertuigen lossen fileproblemen niet op

Technologie speelt een steeds grotere rol in ons leven. Als naast onze woning en werkplek ook de rest van de stad een slimme omgeving wordt, kunnen we daar alleen baat bij hebben. Tenminste: op voorwaarde dat die technologie aangepast wordt aan de noden van elke stad en haar inwoners. Kristof Peperstraete, CEO van Arcadis België, geeft uitleg.

Smart cities

Technologie maakt een stad niet automatisch slim

“Technologie maakt een stad niet automatisch ‘slim’. Dat gebeurt pas wanneer digitale technologie inspeelt op de bestaande behoeften van inwoners. Ons onderzoek naar die noden bracht verschillende sociale, technologische en economische klachten aan het licht die druk uitoefenen op de steden. Bij de inwoners identificeerden we vijf heel actuele uitdagingen: gelijkheid en toegang tot de stedelijke diensten, duurzaamheid, een gezonde omgeving, de bereikbaarheid van de stad en mobiliteit in het algemeen. Vooral de beperkte mobiliteitsopties zijn een topprioriteit voor vrijwel alle stedelingen. In plaats van allerlei nieuwe technologie los te laten op de stad, moeten we aansluiting zoeken bij het bestaande stedelijke weefsel en de kennis die al in de stad aanwezig is.”

Op welk manier kan technologie een sleutelrol spelen in het oplossen van de problemen omtrent mobiliteit? 


“Het doel is om uitdagingen van beheerders van de verschillende transportmodi aan te pakken door middel van nieuwe technologieën, en dat op maat van elke stad. Daarbij zijn ook participatie, cocreatie, samenwerking, externe effecten en verdienmodellen essentieel om de integratie van infrastructuur, mobiliteit, datavoorzieningen en techniek tot stand te brengen. Het uiteindelijke doel van zo'n geïntegreerd systeem is te komen tot een efficiënt, veilig en duurzaam gebruik van het mobiliteitsnetwerk waarbij de gebruikers slimme keuzes kunnen maken hoe zich hierin te gedragen. De opkomst van de zelfrijdende voertuigen is hier een goed voorbeeld van. Er wordt verwacht dat in 2030 maar liefst 15% van de voertuigen wereldwijd zelfrijdend zullen zijn. Het is een positief nieuw fenomeen in het mobiliteitslandschap dat meer flexibiliteit en toegang tot mobiliteit biedt, maar enkel op voorwaarde dat het gecombineerd wordt met andere vervoersmodi. Want zonder reglementering riskeren zelfrijdende auto’s heel wat ongewenste effecten met zich mee te brengen, zoals de concurrentie met het openbaar vervoer en het vergroten van het fileprobleem. Als ons gedrag niet verandert, zullen we vaker andere vervoersmiddelen zoals de fiets en het openbaar vervoer opzijschuiven voor een zelfrijdend voertuig, omdat onze werkdag dan reeds onderweg kan beginnen. Een keuze die leidt tot een nog grotere belasting van het wegennetwerk.”

Moet de toegang tot zelfrijdende auto’s dan ingeperkt worden?


“Zeker niet. Alleen moeten de systemen die door de overheid zelf worden uitgerold, complementair zijn met de nieuwe technologieën. Zo zouden overheden kunnen stimuleren om deelsystemen te laten aansluiten op een groot schakelpunt van het openbaar vervoer. Steden moeten technologie omarmen om mobiliteit te ondersteunen. Open data zullen de dienstverlening verbeteren, en helpen om private en openbare vervoersmodi op elkaar af te stemmen. Daarnaast blijft het van vitaal belang om te blijven investeren in kwaliteitsvol openbaar vervoer, om te kunnen concurreren met de wagen. Dat wordt essentieel, gezien het prijsvoordeel van zelfrijdend autodelen ten opzichte van een eigen wagen besturen. Om ongewenste effecten tegen te gaan, kunnen overheden een dynamische prijszetting hanteren. Denk maar aan het subsidiëren van gedeelde autoritten van of naar het eindpunt van een metrolijn. Nog een optie is het afslanken van parkeermogelijkheden in stadskernen, en het rekening houden met kansarme bevolkingsgroepen via alternatieve betaalmethodes voor autodelen.”

Welke rol speelt Arcadis in de toekomst van Smart Mobility?


“We willen nu en in de komende decennia ook actief investeren in de manier van wonen, werken en reizen in steden, geruggensteund door innovatie en technologie. Zo zijn we onder meer gestart met Arcadis City of 2030, een nieuw wereldwijd programma in samenwerking met Techstars, een internationale accelerator voor startups. Samen met hen lanceerden we een oproep gericht aan startups wereldwijd met de vraag mee te werken aan de stad van 2030. We willen eindigen met een dertigtal startups die we zullen ondersteunen via een team van mentoren die hulp bieden in de vorm van vakgerichte expertise, klantenconnecties en inzichten in de sector. Het aantal mobiliteitstechnologieën kent uiteraard haar grenzen, maar anderzijds wordt er nog voortdurend nagedacht over mobiliteitsmodi die niet het huidige netwerk belasten. Arcadis City of 2030 zal niet van vandaag op morgen een oplossing bieden op alle uitdagingen die zich vandaag stellen, maar het is wel een stap in de juiste richting en forceert ons na te denken over hoe we de Smart City van de toekomst in de praktijk kunnen brengen.”

Vragen over dit artikel

Kristof Peperstraete

Chief Executive Officer, Belgium Stel me een vraag

Mark Keppens, PhD

Expert mobiliteit +32 497 54 06 90 Stel me een vraag

Arcadis White paper

Sustainable Cities Mobility Index 2017
SUSTAINABLE CITIES MOBILITY INDEX 2017

Download hier de Europese editie van het rapport (Engelstalig)

Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.