Trends in de Belgische bouwsector: een wolk met een gouden randje

Recent bracht ARCADIS een rapport uit over de bouwkosten in 43 wereldmarkten. Een zeer relevante studie, die via benchmarking aantoont hoe duur het is om aan nieuwbouw te doen in verschillende landen wereldwijd.

Transformeren en renoveren bieden meer potentieel dan nieuwbouw

Wat bleek? België staat in 2014 met zijn tiende plaats op dezelfde plaats als in 2013. Dit staat haaks op de trend in veel West-Europese landen (Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Denemarken, Zwitserland, Oostenrijk), die allemaal gestegen zijn in de ranking.

Waarom trappelt België dan ter plaatse? En hoe moeten we dit resultaat interpreteren?

Het rapport linkt de evolutie van bouwkosten (aankoop land, aannemerskosten, bouwmaterialen) aan valutaschommelingen, grondstofprijzen, en economische groei. Deze laatste factor is voor West-Europa doorslaggevend, aangezien het economisch herstel in de eurozone voorlopig beperkt is. Toch stijgen veel West-Europese landen ten opzichte van 2013, wat wijst op een stijgende vraag naar bouwprojecten. In België staan we er echter minder goed voor.

Een aantal evoluties beperken de groei in de Belgische nieuwbouw:

  • Het aantal overheidsopdrachten neemt, na een terugval, slechts heel gering toe. De publieke sector lijdt vooral onder een tekort aan middelen.
  • De kantorenmarkt is de laatste jaren opgedroogd: er zijn haast geen nieuwbouwprojecten meer. Enerzijds zijn ontwikkelaars dergelijke projecten als te risicovol gaan beschouwen door de crisis. Anderzijds evolueren bedrijven steeds meer richting een nieuwe, meer flexibele manier van werken, waardoor minder kantoorruimte nodig is. Naast verhoogde productiviteit van werknemers en lagere kosten, is het gevolg dat er minder wordt geïnvesteerd in nieuwe gebouwen.
  • Verder zien we in Vlaanderen dat de middelen voor subsidiëring van de infrastructuur van de gezondheidszorg (verstrekt door het VIPA) beperkt worden , waardoor er onzekerheid heerst over de bouw van zorginfrastructuur.
  • Tot slot staat ook retailvastgoed onder druk, wat verklaard kan worden door de groei van e-commerce in België.
Deze evoluties zetten de bouwsector onder druk. De lage vraag naar projecten vertaalt zich in een prijzenslag voor studiebureaus en aannemers wat de winstmarges niet bepaald ten goede komt.
De vraag stelt zich dus: hoe kunnen we verder? Hoe kunnen stakeholders in de bouwsector zich veilig stellen en gezonde groeicijfers realiseren?

Ten eerste schuilt er potentieel in het diversifiëren van uw activiteiten als ontwikkelaar, aannemer of consultant. Meer bepaald kan worden uitgekeken naar het transformeren en renoveren van bestaand vastgoed, wat in België meer groeiperspectieven biedt dan het creëren van nieuwe gebouwen.

Daarnaast kunnen de winstmarges van projecten ook worden opgekrikt door een slimme benadering van projecten. Een mogelijke manier is om in het conceptontwerp de grote kostenposten te identificeren en naar optimalisaties te zoeken. Deze praktijk, ook wel “value engineering” genoemd, streeft ernaar om aan de hand van een slimmer ontwerp goedkoper te kunnen bouwen met behoud van de kwaliteit. Het eindresultaat is dat de gehele kost van het project naar beneden gebracht kan worden. Deze tactiek kan toegepast worden op eender welk punt in de projectcyclus, maar de gouden regel is uiteraard “hoe vroeger, hoe beter”.

Kortom, de uitdagingen in de bouwsector zijn groot, maar bieden tegelijk een kans om in te spelen op nieuwe behoeften in de markt, en zo een crisisbestendige positie te verzilveren voor je organisatie.

Arcadis White paper

International Construction Costs Report 2014

Bouwkosten stijgen in West-Europa, België trappelt ter plaatse.

International Construction Costs Report
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.